Банкеръ Daily

Финансов дневник

Румъния откри производство по несъстоятелност на фалирал застраховател

Комисията за финансов надзор (КФН) съобщи, че съдът в Букурещ е открил производство по несъстоятелност на румънския застраховател "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД. Уточняваме, че решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. Според уведомлението румънският Гаранционен фонд ще започне да изплаща вземания на кредиторите на застрахователя едва след влизане в сила на решението.

 Както "БАНКЕРЪ" вече писа лицензът на румънския застраховател бе отнет на 20 февруари 2020 г., с решение на Органа за финансов надзор на Румъния.

Компанията извършваше дейност на територията на България чрез клона си "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД" КЧТ. Застрахователят имаше право да извършва дейност в България при условията на свободата за предоставяне на услуги от 2012 г. и при условията на правото на установяване от 2014 година.
Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен приход  на всички клонове, извършващи дейност на територията на България към края на 2018 г., възлиза на 0,3 на сто. Основната дейност на клона е по застраховки "Пожар и природни бедствия", "Други щети на имущество", "Обща гражданска отговорност" и "Гаранции". Уточняваме, че клонът в България не сключва застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Каско" за моторни превозни средства у нас.

Според действащото законодателство румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователната компания.

"Сумите не могат да надхвърлят прага, предвиден в закона, т.е. 450 000 румънски леи  (183 439.12 лева по курса на БНБ) на кредитор по застрахователно вземане, без значение броя на полиците (чл. 15, ал. 2 на румънския Закон №231/2015 относно Гаранционния фонд за застраховане - "Плащане от Фонда на тези застрахователни претенции, установени безспорно, окончателно и подлежащи на изпълнение, ще се извършва в рамките на ниво на покритие от 450 000 румънски леи по отношение кредитор по застрахователно правоотношение на несъстоятелния застраховател", обясниха от Органа за финансов надзор на Румъния.

По отношение на валидността на застрахователните полици от румънския финансов надзор разясниха, че застрахователните договори, сключени с "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно дружество" АД, продължават да са валидни и след 20 февруари 2020 г. (датата на отнемане на лиценза на дружеството) до влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност или до една от следните дати - дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания. В 90-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност всички застрахователни договори, сключени със застрахователната компания, се считат за автоматично прекратени.

Важно е да уточним, че с уведомлението от  7 август 2020 г. Органът за финансов надзор на Република Румъния указва, че всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, в случай на настъпване на събитие по рискове, покрити от валидна застрахователна полица, сключена със застрахователното дружество между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, има право да заведе претенцията си към застрахователното дружество.
Припомняме, че до отнемането на лиценза на застрахователя се е стигна, защото компанията не е възстановила равнището на допустими собствени средства, покриващи минималното капиталово изискване в рамките на срока, предвиден от закона. В същото време румънският орган за финансов надзор установи състоянието на неплатежоспособност на "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество".

Facebook logo
Бъдете с нас и във