Банкеръ Daily

Финансов дневник

Рокади в управлението на застрахователни и пенсионни компании

Комисията за финансов надзор разреши извършването на мениджърски промени в три компании от застрахователния и пенсионния сектор.

Комисията за финансов надзор е одобрила Филип Михайлов за прокурист на

ЗК "Уника“ АД и на ЗК "Уника Живот“ АД.

От ноември миналата година в "Уника България“ (ЗК "Уника“ АД и ЗК "Уника Живот“), като част от "Уника Груп“, която присъства на застрахователния пазар в 18 страни и е номер 5 от застрахователните компании в Централна и Източна Европа, започна процес на стратегическа трансформация. Целта е компанията все повече да ориентира продуктите и услугите си към клиентските потребности и предпочитания. Водени от това желание, целият бизнес на "Уника“ ще бъде структуриран около три бизнес модела (Ритейл бизнес, Корпоративен и Афинити бизнес и Банково застраховане). Трансформацията има за цел да хармонизира процесите на дъщерните компании на 15-те пазара в Централна и Източна Европа.

"Уника Груп" (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа и двувековна история, която  обслужват над 10 млн. клиенти.

Вече 25 години "Уника България" е на пазара у нас и предлага продуктово портфолио по всички направления в общото застраховане и животозастраховането.

В две от пенсионно-осигурителните компании у нас също има промени в управлението.

Диана Митева и Боян Стефов за получи разрешение от КФН за членове на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания

"ДСК- Родина“ АД.

ПОК "ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 година. Основен акционер на компанията с 99.75% от капитала е “Банка ДСК” АД, част от международната финансова група ОТП. Мажоритарен собственик собственик на "Банка ДСК" от октомври 2003 година е Банка OTП, която е основната компания в международната финансова група, която извършва дейност в Централна и Източна Европа. Чрез териториалната мрежа на "Банка ДСК", клиентите на ПОК "ДСК-Родина” АД имат възможност да бъдат обслужвани в широка клонова мрежа с над 330 офиса в цялата страна.

В момента Диана Митева е изпълнителен директор и ръководител на направление "Банкиране на дребно“ в "Банка ДСК“. Боян Стефов пък е изпълнителен директор и ръководител на направление "Корпоративно банкиране“ в същата банка.

Комисията за финансов надзор е одобрила Григор Димитров за независим член, както и Татяна Иванова и Коста Чолаков за членове на Надзорния съвет на

"Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.

През април "ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД получи разрешение от Кимисията за защита на конкуренцията за придобиване на едноличен контрол върху "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и върху цялото търговско предприятие на "Ен Ен Застрахователно акционерно дружество” - клон София ("Ен Ен Животозастраховане“).
В момента Коста Чолаков е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ от 2013 година.

Татяна Иванова е член на Управителния съвет на "Обединена българска банка" (ОББ) и кънтри мениджмънт борда на "КВС Груп" в България от 1 април миналата година. Тя е изпълнителен директор с ресор "Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във