Банкеръ Daily

Финансов дневник

Рокади по високите етажи в ПИБ

Първа инвестиционна банка продължава с обновлението на своя управителен съвет на фона на опитите на банката да увеличи капитала си чрез пласиране на нови акции на Българската фондова борса. На 21 май за член на УС на ПИБ е избран Янко Караколев, след необходимото одобрение от Българската народна банка. Преди години Караколев е изпълнявал длъжността на главен финансов директор.

Мениджмънтът на ПИБ бе допълнен и от Ралица Богоева - член на управителния съвет и изпълнителен директор. Богоева бе директор на звеното "Вътрешен одит" в банката, а след това и главен директор на "Информационни технологии и операции".

Преди това банката се раздели със своя главен финансов директор Живко Тодоров, който отиде в Българска банка за развитие. Всички тези промени се случват на фона на голямата рокада в ПИБ - в средата на март Неделчо Неделчев напусна позицията главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет и бе заменен на позицията от Никола Бакалов.

След назначението на Караколев в УС на ПИБ вече са шестима мениджъри - Никола Бакалов (главен изпълнителен директор), Надя Кошинска (директор дирекция "Банкиране на МСП"), Чавдар Златев (Корпоративно банкиране), Светозар Попов (главен риск директор) и Ралица Богоева.

Засега остава загадка дали всички тези рокади са свързани с предишния неуспешен опит на банката да набере 200 млн. лв. капитал от борсата или става дума за някакви други процеси.

Комисията за финансов надзор вече одобри новия проспект на банката, а самата процедура започна на 15 юни с търговията с права, срещу които ще се записват акции. Новите акции на ПИБ са с емисионна стойност 5 лв., докато най-добрата предлагана оферта за старите акции бе 2.60 лева за акция.

Набирането на свеж капитал от ПИБ се следи с интерес и от европейските институции, които определят рекапитализацията на банката като последното условие, което страната ни трябва да изпълни, за да бъде приета към валутния механизъм ERM II ("чакалнята на еврозоната") и Европейския банков съюз. 

Започналата търговия с правата на ПИБ ще продължи до 1 юни. През това време притежателите на права могат да заявяват и записват нови акции. Това може да става през техния инвестиционен посредник или директно при мениджъра по емисията - "Първа финансова брокерска къща". На 10 юни ще се проведе аукцион, на който служебно ще бъдат предложени всички неизползвани права. А 25 юни е финалната дата за записване на акции и плащане на цената.

Дотогава реално вече ще е ясно дали увеличението е успешно. В дните след това увеличението на капитала следва да бъде вписано в Търговския регистър, Централния депозитар и Комисията за финансов наздор.


Разнообразие от джакпотни игри и до 1000 лв. Онлайн Казино Бонус


Facebook logo
Бъдете с нас и във