Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Роял бенк ъф Скотлънд" ще емитира "социални облигации"

Облигационна емисия в подкрепа на районите в най-тежко икономическо положение на Острова ще пусне британската "Роял бенк ъф Скотлънд". Тя ще е първият "социален дълг", продаден от финансова институция от Обединеното кралство. Привлечените средства ще се използват за кредитиране на дребни и средни компании в области с висока безработица, както и за рефинансирането на вече отпуснати заеми на подобни дружества, информира банката. 

Инвеститорите проявяват все по-голям интерес към облигации, предназначени за социално значими и щадящи околната среда проекти. Общият размер на този вид дългови книжа на световните пазари вече е надхвърлил 1 трлн. щ. долара, по оценка на фирмата за събиране на данни от сектора - Bloomberg NEF.

"Зелените облигации" и заемите, отпуснати за природосъобразни енергийни проекти, продължават да са с най-голямо тегло на дълговия пазар за отговорни инвестиции. А социалните книжа, предназначени примерно за достъпни жилища и инфраструктура, са все по-разрастваща се ниша. Миналата година френската компания за хранителни продукти "Данон" продаде социални облигации за 300 млн. евро, за да подкрепи екологичното земеделие и дребния бизнес от хранителния сектор.

Представянето на социалната емисия на "Роял бенк ъф Скотлънд" пред потенциалните инвеститори и оценката й ще бъде направена през идните няколко дни, съобщи Скот Форест - шеф на банковото поделение за дългови капиталови пазари. Той отбеляза, че досега нито една английска финансова институция не е продавала облигации с чисто социално предназначение. Просто защото този вид книжа си пробиват по-трудно път към пазара отколкото зелените им партньори заради по-сложния начин за проследяване на начина, по който се харчат средствата от тях, пояснява Форест. "Роял бенк ъф Скотлънд" ще използва трета страна за удостоверяване на валидността на използването на привлечения капитал, посочена от Sustainalytics - компания, която оценява доколко регистрираните на борсата дружества отговарят на критериите за природосъобразно, социално и корпоративно управление.

Лондонската фондова борса пусна през миналия месец нови стандарти за регистрираните на нея социални и зелени облигации. Форест заяви, че те се обсъждат от гарантите като възможна отправна точка за емисията на "Роял бенк ъф Скотлънд".

Facebook logo
Бъдете с нас и във