Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЕВИЗОРИ ХВАНАХА НЕК В ДАЛАВЕРА С КРЕДИТНА БАНКА

КОМПАНИЯТА Е ОЩЕТИЛА БЮДЖЕТА С 85.5 МЛН. ЛЕВА НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ


Загуби от над 3.2 млн. нови лева е понесла Националната електрическа компания (НЕК) от операции с няколко банки, които в момента са фалирали. Констатацията е направена от ревизорите на Агенцията за държавен и финансов контрол, която е проверила дейността на НЕК за периода от 1 януари 1997 г. до 30 април 2000 година.
Ревизорите са установили, че през декември 1996 г. тогавашното ръководство на НЕК дава съгласие компанията да закупи от поставената под особен надзор Стопанска банка (тя е обявена в несъстоятелност през юли 1997 г.) валутни облигации по ЗУНК с общ номинал 2 млн. щ. долара и плаща за тях по 102 щ. долара за облигация, чийто номинал е 100 щ. долара. В деня на покупката НЕК предоставя на Кредитна банка за доверително управление същите тези ценни книжа. За периода от юли 1997 до юли 1998 г. шефовете на електрическата компания не са си поискали от банката на Мултигруп полагащото се възнаграждение по договора за доверително управление, чийто размер е 207.3 хил. деноминирани лева. Освен това ръководството на НЕК залага въпросните облигации по ЗУНК като обезпечение по кредит от 1.05 млн. щ. долара, отпуснат на компанията от Кредитна банка. На 12 януари 1999 г. банката е затворена, а НЕК погасява дълга си като й прехвърля по-голямата част от облигациите по ЗУНК, но вече при цена 58 щ. долара за една ценна книга с номинал 100 щ. долара. В крайна сметка само от разликите в цените, по които са придобити и продадени облигациите, НЕК губи 716 хил. щ. долара (1.19 млн. деноминирани лева).
Около 832.3 хил. деноминирани лева НЕК е изплатила неоснователно на фалиралата ЕЛИТБАНК и е покрила задължения от над 935.3 хил. лв. на обявената в несъстоятелност Частна земеделска и инвестиционна банка към Банка ДСК. Въпреки че по този начин електрическата компания става кредитор на ЧЗИБ, сумата не е посочена като вземане от банката и не са предприети мерки компанията да бъде включена в списъка на кредиторите на фалиралата институция.
Описаните операции с трите банки са само малка част от нарушенията, констатирани от ревизията в НЕК. Основните ремонти, извършвани в поделенията на монополиста през 1997 г., са осчетоводявани като текущ разход и по този начин себестойността на продукцията му е завишена неоснователно. Това е довело до намаляване на положителния финансов резултат с 56.7 млн. лева. Ревизията е начислила допълнителни задължения на НЕК по данък печалба в размер 22.77 млн. и още 8.39 млн. лв. за лихви, които са дължими върху този неплатен данък. Ревизорите са установили и че през периода януари 1997 - април 2000 г. фирмата неправомерно е ползвала данъчен кредит в размер на 43.94 млн. лева. Сумата трябва да бъде възстановена на бюджета и по нея НЕК ще плати лихви в размер на 11.54 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във