Банкеръ Daily

Финансов дневник

Рентабилността на кредиторите от ЕС е по-висока от предпандемичната

Банките в Европейския съюз са станали по-доходоносни през третото тримесечие на 2021-а, до голяма степен благодарение на правителствената подкрепа по време на пандемията, помогнала да се намали броя на проблемните кредити, обяви на 10 януари банковият надзорник на общността. 

"Качеството на активите е продължило да се подобрява, но има опасения за заемите, които се облагодетелстваха от мораториума и от държавните гаранционни схеми, включително и заради несигурността, произтичаща от новия вариант "омикрон" на коронавируса", посочва в последния си тримесечен анализ на риска Европейският банков орган. В него се констатира също, че "рентабилността се е стабилизирала на по-високи от предпандемичните равнища" и че "мнозинството банки очакват ръст на оперативните рискове, основно заради повишената кибер опасност".

Съотношението на необслужваните заеми, които няма да могат да се погасят, е намаляло с 20 базови пункта в сравенние с предишните три месеца - до 2.1 процента. Възвръщаемостта на акционерния капитал - ключова мярка за рентабилността - е достигнала 7.7% срещу 2.5% през третото тримесечие на 2020-а и 5.7% през същия период на 2019-а.

Базовото съотношение на капитала към претеглените съобразно риска активи (коефициентът на капиталова адекватност) през третото тримесечие на 2021-а е било 15.4% - с 10 базови пункта по-ниско от предишните три месеца, но все още над регулаторните изисквания от 10.5%, пише също в анализа на Европейския банков орган.

Заключенията на надзорника се основават на извадка от 131 банки, които притежават над 80% от активите на банковия сектор на ЕС. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във