Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЕМОНТИРАТ ЗАКОНА ЗА БНБ

Най-късно през есента парламентът ще промени няколко основни текста в Закона за БНБ. Проектът за измененията им бе одобрен на 24 юни от Министерския съвет и бе изпратен за разглеждане и гласуване в парламента. С промените се цели уеднаквяване на правилата, по които работи емисионната ни институция, с изискванията на ЕС. Но не само. Конфузната ситуация, в която попадна БНБ при избора на управител през лятото и есента на 2003 г., също са довели до промени в закона. Ще припомним, че преди година - от средата на юли до началото на октомври, Централната банка стоя без легитимен управител, тъй като мандатът на тогавашния гуверньор Светослав Гаврийски бе изтекъл, а политическите сили не можеха да се спазарят кой да бъде неговият наследник. Едва на 9 октомври 2003 г. на този пост бе избран Иван Искров. За да не се повтарят миналогодишните неприятни събития, в проекта за промени има специални текстове, които точно регламентират кога и по каква процедура се избират членовете на УС на БНБ.Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Ако до изтичане на мандата изборът, съответно назначаването, не бъдат осъществени, членът на управителния съвет с изтекъл мандат продължава изпълнението на правомощията си произвеждането на нов избор, съответно назначаване, ще бъде записано в чл. 12 на закона.Освен това в нормативния документ ще бъде вкаран изричен текст, според който при подаване на оставка от член на управителния съвет правомощията на този член се прекратяват след изтичане на срок от три месеца, ако в този срок не е избран или назначен нов член управителния съвет.В закона ще бъде уточнено, че при предсрочно прекратяване на правомощията на член на УС на БНБ на негово място се избира друго лице, което ще работи на тази длъжност за остатъка от мандата. С други думи, ако на третата година от срока, за който е избран в УС на БНБ, някой от членовете му подаде оставка, неговият заместник ще заседава в управителния съвет само през следващите три години. Разбира се, след това той може да бъде преизбран за нов шестгодишен мандат.Когато през 2007 г. България се присъедини към Европейския съюз, евентуалното решение за предсрочно освобождаване на управителя на БНБ може да бъде обжалвано пред Съда на европейските общности. Подобна жалба има право да подаде както засегнатият гуверньор, така и управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ). Така че политиците ни няма да могат да сменят гуверньори на БНБ, без да се съобразяват с мнението на ЕЦБ.На членовете на УС на Централната банка ще им бъде забранено изрично при работата си да искат или да получават съвети от депутати или от членове на правителството. Това ограничение ще бъде записано в чл. 44 на закона. Налагането му е продиктувано от специално изискване, залегнало в Устава на ЕЦБ, и има за цел да гарантира независимостта на европейските емисионни институции и на БНБ в частност.Проектът за промени предвижда в Закона за БНБ да бъдат въведени специални текстове за изземването на фалшиви пари. Според тях Централната банка, търговските банки, финансовите къщи и обменните бюра ще бъдат задължени да задържат за проверка всички попаднали при тях български и чуждестранни монети и банкноти, за които има съмнение, че са подправени. БНБ е единствената компетентна институция за извършването на проверка и даването на експертна оценка дали една банкнота или монета е фалшива, ще пише в закона. Ако Централната банка констатира, че предаденият й паричен знак е подправен, тя ще бъде длъжна до го задържи, без да го заменя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във