Банкеръ Daily

Финансов дневник

Рекорден излишък по платежния баланс отчита БНБ

През първите 7 месеца тази година българската икономика регистрира излишък по платежния си баланс от рекордните 3.07 млрд. евро, показват данните на БНБ. Това е най-големият излишък, отчитан от влизането на страната в Европейския съюз насам.

Резервите на БНБ нарастват през юли с 468,5 млн. евро при тяхно увеличение със 789,8 млн. евро преди година и се повишават от началото на годината с 3,0709 млрд. евро (7,2% от БВП) при повишение с едва  553,9 млн. евро (1,3% от БВП) за същия период на миналата година.

Позитивният платежен баланс на България бележи влошаване през юли спрямо година по-рано, но има нарастване на излишъка през първите седем месеца на годината спрямо същия период на 2014 година.

Балансът по текущата и капиталовата сметка на България през юли е положителен и възлиза на 442,8 млн. евро, при излишък от 635 млн. евро през юли 2014-а година. За първите седем месеца на настоящата година балансът по текущата и капиталовата сметка е положителен и в размер на 1,4983 млрд. евро (3,5% от БВП) при излишък за 877,5 млн. евро (2,1% от БВП) през същия период на миналата година.

През юли тази година салдото по текущата сметка остава положително и възлиза на 344,1 млн. евро, но след излишък за 528,7 млн. евро преди година, като за първите седем месеца на 2015 година балансът по текущата сметка е на позитивна територия и в размер на 675,6 млн. евро (1,6% от БВП) спрямо излишък за 446 млн. евро (1,1 от БВП) за периода януари – юли на предходната година, показват данните на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през юли остава на дефицит, който обаче се разширява рязко до 223,2 млн. евро спрямо дефицит за 92,9 млн. евро през юли 2014-а, като за първите седем месеца на 2015-а година търговският дефицит е в размер на 1,1399 млрд. евро (2,7% от БВП) при дефицит за 1,5827 млрд. евро (3,8% от БВП) за същия период на предходната година.

Износът през юли е в размер на 2,0942 млрд. евро, като се повишава с 142,6 млн. евро (ръст със 7,3%) в сравнение с износ за 1,9516 млрд. евро през юли 2014 година. От началото на годината износът нараства с 1,2707 млрд. евро (скок с 10,8%) до 12,9973 млрд. евро спрямо същия период на миналата година, когато износът беше в размер на 11,7266 млрд. евро.

В същото време вносът през юли е размер на 2,3174 млрд. евро, като нараства със 272,9 млн. евро (повишение с 13,3%) спрямо внос за 2,0445 млрд. евро през същия месец на 2014 година. За периода януари - юли 2015 година вносът нараства с 827,9 млн. евро (повишение с 6,2%) до 14,1372 млрд. евро спрямо внос за 13,3093 млрд. евро през същия период на миналата година.

Салдото по услугите е положително и в размер на 507,1 млн. евро, но спрямо положително салдо от 643,6 млн. евро за юли 2014 година. За периода януари-юли това салдо е положително и в размер на 1,2946 млрд. евро (3% от БВП) при положителен баланс от 1,3726 млрд. евро (3,3% от БВП) за същите седем месец на миналата година.

Финансовата сметка за юли е положителна и в размер на 585,9 млн. евро при положителна стойност от 106,3 млн. евро преди година (през юли 2014-а), като за първите седем месеца на 2015 година тя е положителна и в размер на 2,5962 млрд. евро (6% от БВП) спрямо дефицит за 348,3 млн. евро (0,8% от БВП) за същия период на миналата година.

Според БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната през юли са в размер на 108,2 млн. евро при инвестиции за 69,8 млн. евро преди година, като за първите седем месеца на годината преките чуждестранни инвестиции достигат 907,3 млн. евро спрямо инвестиции за 865,8 млн. евро за същия период на 2014 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във