Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Режат законовата лихва, Менда е против

Размерът на законната лихва при просрочени задължения на търговец да не надхвърля основния лихвен процент (ОЛП) на БНБ плюс 8 процента. Когато длъжникът е физическо лице, санкцията да бъде ОЛП плюс 4 процента. Това предвиждат промени в Закона за задълженията и договорите, внесени от депутати от Реформаторския блок. Те бяха одобрени от парламента на първо четене в сряда, 19 октомври.

В момента законната лихва е ОЛП плюс 10 процентни пункта. Конкретно за през октомври това прави точно 10%, защото ОЛП за месеца, определен от БНБ, е 0 процента.

Според вносителите в момента лихвата не е компенсираща, а наказателна. Според Петър Славов от гражданската квота на РБ промяната е уместна и заради казуса с АЕЦ "Белене". Той пресметна, че с изменението лихвените плащания ще бъдат намалени с поне 60 000 лв. на ден. Депутатът подчерта обаче, че законопроектът все пак не е съставен заради АЕЦ "Белене", а заради хората, които всекидневно се сблъскват с проблеми около забавени плащания, най-вече към мобилни оператори, към топлофикационните дружества и други.

"За мен е странно чуждестранният арбитражен съд да е присъдил лихви според българския закон - ако е така, тогава да я намалим на нула", коментира председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ. "Бъркаме нещата, искаме да решим проблем, който трябва да се реши генерално чрез създаване на друг - именно намаляването на лихвата. Но това би било знак към нередовните платци, например дължащите на НЗОК да не плащат", добави Стоянова.

Според Мартин Димитров от РБ обаче въпросната лихва в България е най-висока в сравнение с останалите държави от ЕС. Лидерът на ДСБ Радан Кънев пък смята, че компенсацията, която в случая е в полза на кредитора, трябва да бъде близка до пазарната лихва.

Разграничаването на задълженията за търговците и за физическите лица ще отговори на обществените очаквания за справедливост, твърдят авторите на проекта. В момента не се прави разлика към коя категория спада длъжникът.

"В момента лихвите по депозитите са ниски и пропуснатите ползи за кредиторите не са в размерите, в които са били преди 20 години, когато тази лихва е била фиксирана в закона", коментира в подкрепа на промените Четин Казак от ДПС. По думите му има случаи на злоупотреби с лихвата от страна на монополните дружества.

Вносителите предлагат още парламентът, а не както досега правителството, да се произнася и да определя лихвата, а промяната да влезе в сила от 1 януари догодина.

Огромен е броят на случаите, когато дори малки просрочени задължения на граждани и фирми към банки и оператори на публични услуги след продължителен съдебен процес (каквато обикновено е практиката в България) могат да се превърнат в непосилни за плащане суми, пише в мотивите. Това може даже да доведе до фалит на търговец или до пълна безизходица на длъжник - физическо лице, посочват депутатите. Най-често жертви на подобна практика от страна на монополистите се оказват малки семейни фирми, пенсионери и социално слаби граждани, пише още в мотивите на депутатите.

Но нещата все пак стоят малко по-различно. Всеки кредитор уточнява в договора си с клиента надбавка за просрочие, която влиза в сила автоматично, когато се забави плащането. Тя обикновено е процент от редовната лихва. Например, ако става дума за заем при годишна лихва от 8%, в него има клауза, че при забавяне на вноската върху неплатената навреме сума се начислява още 2 или 4% лихва. И тази наказателна лихва - общо 10% или 12%, се добавя, докато кредиторът не започне съдебно изпълнение срещу длъжника. С други думи - докато, образно казано, на вратата на нередовния клиент не потропа съдия-изпълнител. Тогава кредиторът спира да начислява наказателни и други лихви - натрупаните до момента по тях суми обаче остават като дълг, без да се увеличават. От този момент нататък пък върху неиздължената главница по дълга започват да се начисляват законови лихви - в момента те са основният лихвен процент, който е нула, плюс надбавка от 10 процента. В този смисъл предложението за промяна в Закона за задълженията и договорите да се намали надбавката за фирми на 8% и за граждани на 4% наистина ще облекчи положението на длъжници, които трайно не могат да си връщат заемите и срещу които са започнали съдебни изпълнения. Важно е да се знае, че ако поправката бъде приета, тя няма да засегне наказателните лихви в договорите за кредит, както и фирмените споразумения, където има ангажименти за отложено плащане - то също е форма на заем. Разбира се, това е при условие, ако в тези договори не е записано, че при просрочие се начислява законовата лихва.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във