Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Режат обезщетенията за лекарски грешки

Лимитът на обезщетенията, които се изплащат при лекарски грешки, ще бъде намален. Това е написано в  проект на Постановление за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, публикуван за обществено обсъждане в четвъртък (14 юни) от Министерството на здравеопазването.
Според приложения към проекта доклад на ресорния министър  Кирил Ананиев, промяната се налага, тъй като предвидените в Кодекса за застраховането размери на минималната застрахователна сума са  твърде високи, при положение че е задължително застраховането  на всички лица, упражняващи медицинска професия.
Припомняме, че от 1 януари 2016-а е в сила нов Кодекс за застраховането, съгласно който минималната застрахователна сума при задължително застраховане на "Гражданска отговорност" е 500 хил. лв. и 2 млн. лв. за всички застрахователни събития, и то за срок една година. В кодекса, който беше в сила преди приемането на сега действащия, изобщо не бе регламентирана минимална застрахователна сума.

"С проекта се цели да се определят диференцирани прагове на застрахователните суми на задължителната застраховка по чл.189 от Закона за здравето, които да отчитат кръга на заинтересованите лица и спецификата на риска при този вид задължителна застраховка за професионална отговорност", пише в документа, представен от хората на министър Ананиев.

Измененията предвиждат диференциране на медицинските специалности в зависимост от вида на изпълняваната дейност (вида на лечебното заведение, в което се осъществява дейността) и присъщия на дейността риск в три групи. Практиката показва, че рискът от увреждане е различен при различните медицинска специалности - най-високорискови специалности например са хирургията, акушерството и гинекологията, ортопедията и травматологията. Диференцирането на медицинските специалности и на видовете дейности в зависимост от риска е възприето в редица държави  членки на Европейския съюз, сред които са Словения, Финландия, Полша и Испания.

Така, ако наредбата бъде приета, минималната застрахователна сума за професионалистите ще бъде между 30 хил. и 150 хил. лв., а лимитите ще бъдат от 120 хил. до  600 хил. лв., в зависимост от вида лечебно заведение, в което се упражнява медицинската дейност, и от рисковата група, в която попада медицинското лице.

Проучване на съдебната практика показало, че заведените дела срещу лица, упражняващи медицинска професия, за причинени вреди са между 24 и 45 годишно (общо около 240 за последните десет години), една трета от които са уважени от съда.  По отношение на размера на присъдените обезщетения принципът е, че обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост - личностна характеристика на пострадалото лице, характера и степента на уврежданията, броя на уврежданията при събитието, периода и интензивността на възстановяване, нивата на застрахователно покритие и други подобни фактори.

Обобщената съдебна практиката показва, че при лека телесна повреда горната граница на присъждане при неимуществени вреди е до 10 хил. лв.; за средна телесна повреда - до 60 хил. лв.; за тежка телесна повреда - до 120 000 лв.; за смърт – до 150 хил. лв. на наследник. Това са средни граници, от които има и отклонения, но те са по-скоро изолирани случаи. Средните параметри на обезщетенията, изплатени от застрахователите, в случаите на доброволно уреждане на спора са както следва: до 5 хил. лв. за лека телесна повреда; до 50 хил. лв. за средна телесна повреда; до 100-120 хил. за тежка телесна повреда; 80-100 хил. за смърт. Присъдените суми се оказват доста по-ниски от лимитите, определени в Кодекса за застраховането. 

"Очакването да намалеят  разходите на лечебните заведения е свързано, от една страна, с намаляването на размера на застрахователните суми, а, от друга страна, с диференциране на застрахователните премии в зависимост от риска, присъщ на съответната медицинска дейност", обосновават се експертите от здравното министерство. 

Така например  за лечебно заведение за болнична помощ с персонал 180 лекари и 220 професионалисти по здравни грижи според изискванията на Кодекса за застраховането (500 хил. лв. лимит за единично събитие и 2 млн. лв. за няколко събития, случили се за една година), дължимата премия по застрахователните полици е 63 571 лева. За същия случай съгласно предвидените в проекта на наредба минимални застрахователни суми  дължимата премия би била 23 310 лева. В конкретния случай е налице икономия на около 40 000 лева.

Въпреки добрите намерения на създателите на проекта обаче съществуват и определени рискове от приемането му. Според оценката на въздействието на наредбата определянето на по-ниски размери на минималната застрахователна сума по задължителната застраховка ще доведе до по-малък размер на застрахователното обезщетение, което ще може да изплати застрахователят, в случай че  настъпи застрахователно  събитие. Рискът  в тези случаи е свързан с невъзможност застрахователното обезщетение да покрие напълно присъденото от съда  за претърпени вреди и разликата до присъдения размер ще  дължи  съответното лице, упражняващо медицинска професия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във