Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Рейтингът на ББР с повишена перспектива

Международната рейтингова агенция Fitch повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие (ББР) от "BBB" със стабилна на "BBB" с положителна перспектива, съобщиха от държавната банка. Това е най-високият възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България.

Оценката на рейтинговата агенция се базира на подкрепата на суверена - българската държава, на добрите финансови резултати на ББР, както и на ролята й в подкрепа на икономическата политика на правителството, разяснява кредитната институция. Положителната перспектива показва наличието на баланс в рисковете, свързани с оценяването на кредитния рейтинг. В съобщението на агенцията е посочено, че в случай на следващо повишение на рейтинга на България този на ББР най-вероятно също ще бъде повишен.

Към края на 2018 г. активите на Българската банка за развитие нараснаха с 22% спрямо същия период на 2017 г. и надхвърлиха нивото от 3 млрд. лева. Капиталовата адекватност на банката възлезе на 40.5%  при средно 20%, а  коефициентът на ликвидно покритие е над 1300% при средно 228 процента. Кредитите, предоставени на бизнеса  през 2018-а, са в размер на почти 400  млн. лв., а са били  120 млн. лв. за 2017-а. Броят на подкрепените предприятия чрез он-лендинг програмите на ББР е нараснал четири пъти.

През 2018 г. банката е договорила дългосрочен инвестиционен ресурс на стойност над 1.5 млрд. евро от чуждестранни финансови институции, сред които Китайската банка за развитие и Китайската ексим банка. ББР си партнира активно също с Европейската инвестиционна банка, с Банката за развитие към Съвета на Европа и с Немската банка за развитие KfW.

Бяха създадени и три нови дъщерни дружества на Българската банка за развитие - Фонд за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР Факторинг, които заедно с Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция "Джобс" превръщат институцията в  пълноценна  и динамична финансова група.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във