Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЕЙТИНГИ

Оценките на агенцията Стандарт енд Пуърс за надеждността и платежоспособността на държави, общини, банки и фирми, в които чуждестранни инвеститори могат да влагат своите средства, се следят с изключително голямо внимание на международните финансови пазари. Малко хора в България обаче са наясно какво се крие зад буквите и математическите знаци, чрез които се представят кредитните рейтинги. Те са подредени в строго йерархична скала, в която всяко обозначение носи специфична информация. И ясно говорят на инвеститорите какви са възможностите на съответния длъжник да им върне дадените назаем пари, независимо дали той е държава, община, банка или фирма.ААА - Длъжникът има изключително голям капацитет да изпълнява финансовите си ангажименти. Най-високият рейтинг.АА - Длъжникът разполага с много големи възможности да изпълнява финансовите си ангажименти.А - Длъжникът има голям капацитет да изпълнява финансовите си ангажименти, но донякъде е чувствителен към неблагоприятни икономически условия и промени на средата.БББ - Длъжникът има достатъчни възможности да изпълнява финансовите си ангажименти, но е изложен на риск при неблагоприятни икономически условия.ББ - Длъжникът е малко уязвим, но при неблагоприятни бизнес, финансови и икономически условия състоянието му става несигурно.Б - Длъжникът е уязвим от неблагоприятни бизнес, финансови и икономически условия, но има възможност текущо да изпълнява финансови ангажименти.ССС - Длъжникът е уязвим и успешното посрещане на финансовите му задължения зависи от благоприятни бизнес, финансови и икономически условия.СС - Длъжникът е много уязвим.С - Длъжникът е подал молба за регистриране на неплатежоспособност или е било предприето подобно действие, но плащанията или финансовите ангажименти продължават да се изпълняват.Д - Длъжникът е неспособен да извършва плащания по финансовите си ангажименти.Бележка:Рейтингите в категориите ААА, АА, А и БББ се смятат за инвестиционни оценки.Смята се, че рейтингите ББ, Б, ССС, СС и С имат значителни спекулативни характеристики.Рейтингите от АА до ССС може да се изменят чрез прибавяне на плюс или минус, които показват относителни позиции в рамките на главните рейтингови категории.Бележката за перспективите показва възможната посока, в която един рейтинг може да се придвижи през следващите две или три години. Положителна - може да се повиши;Отрицателна - може да се намали;Стабилна - няма вероятност да се промени;Развиваща - може да се повиши или намали;НМ - не е от значение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във