Банкеръ Daily

Финансов дневник

Регистърът на кредитните посредници набъбва

Регистърът на кредитните посредници, воден от Българската народна банка, продължава да се пълни, макар и бавно. Към 18 януари в него са  вписани  49 кредитни посредници. Това е резултатът, който се е получил две години след изтичането на определения от закона  срок за това - 21 януари 2017-а. Припомняме, че година по-рано в регистъра фигурираха 25 български компании и 9 дружества с чуждестранно седалище.

Съгласно Наредба 19 (приета на 20 октомври 2016-а) кредитните посредници в страната трябва да подадат документи за регистрация в Централната банка, ако желаят да продължат дейността си. Таксата, която трябва да платят за целта, е 3000 лева. С този акт дейността на кредитните посредници трябваше да бъде приведена в съответствие с Директива 2014/17/ЕС.

Важно е да се уточни, че регистърът не е задължителен за юридически лица, които извършват кредитно посредничество по Закона за потребителския кредит (ЗПК). Затова компании, които извършват консултации само по ЗПК, не фигурират в регистъра по чл.51 по ЗКНИП. 

За да бъдат максимално актуални данните в регистъра, наредбата предвижда в 15-дневен срок кредитните посредници да уведомяват БНБ за всяка промяна в информацията, която са предоставили за вписване. Тези корекции ще се подават в  електронен формат и ще им струват по 500 лева.   

При осъществяване на дейност без регистрация като кредитен посредник Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители предвижда административни наказания, които за физическите лица са в размер от 5000 до 10 000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица са определени имуществени санкции в размер от 20 000 до 40 000 лева.

Припомняме, че с измененията беше въведена и задължителна застраховка "Професионална отговорност" за кредитните посредници. Според изчисленията на хората от бранша тя ще струва на всеки от тях по около 1000 лв. годишно.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти "кредитен посредник" е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и извършва своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, напомниха от Централната банка. 

Контролът над кредитните посредници се затегна след финансовата криза от 2008 година. Последвалият лов на фалшиви специалисти  доказа, че част от консултантите, познавайки отлично пазара, са "надценявали" възможностите на клиентите си и са им уреждали кредити, каквито в дългосрочен план хората не са могли да обслужват. Именно това беше и причината Брюксел да създаде директива за ипотечното кредитиране, въпреки че развитите пазари - като Великобритания, Германия и Франция, отдавна имат регулация  за дейността на кредитните посредници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във