Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОБМЕННО БЮРО ПОСКЪПНА

От 150 на 1000 лв. ще бъде увеличена таксата, която заплащат сарафите, за да бъдат вписани в регистъра на лицата, извършващи обмен на чуждестранна валута. Това предвиждат промените в Тарифа N12 на Министерство на финансите, която правителството одобри на заседанието си в четвъртък (11 декември). За регистрирането на всеки нов обменен пункт сарафите ще плащат допълнително по 200 лв., а вписването на промени в досието на собственика ще струва 50 лева.Новите тарифи се въвеждат вследствие на измененията във Валутния закон, приети на 8 юли 2003-а, с които се затегна контролът върху обменните бюра. Основният мотив за повишаването на таксите за регистрация на сарафите, който изтъква Министерството на финансите, е, че размерът им не е актуализиран от 2000 година.Министерството на финансите въвежда по-строги ограничения върху дейността на обменните бюра още през лятото на 2003-а. На 26 август то прие нова Наредба N4, според която сарафите ще трябва да се регистрират във финансовото ведомство, преди да започнат да търгуват с валута. Дотогава режимът бе по-либерален - ченджбюрата можеха да се регистрират в 14-дневен срок, след като започнат дейността си.В Наредба N4 подробно са описани и случаите, в които упълномощената Агенция за финансово разузнаване ще отказва регистрация. Това ще става, ако се установи, че някой от акционерите в дружеството - собственик на обменното бюро, е санкциониран за нарушение на Валутния закон през последните две години.Променената Тарифа N12 определя и таксите, които плащат лицата, които се занимават с добиване, преработка и сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях. За регистрация в Министерството на финансите те ще плащат по 200 лв., а разкриването на всеки нов търговски обект ще им струва по още 20 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във