Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Ред е на окончателните оферти за ТБ "Виктория"

Има всички шансове до края на 2017-а синдиците на Корпоративна търговска банка да продадат ТБ "Виктория". Вече приключват проверките на правното и финансовото й състояние, които извършват тримата кандидат-купувачи - "Българо-американска кредитна банка" на Цветелина Бориславова, ИНВЕСТБАНК на Петя Славова и "Вабо Интернал" - компания, контролирана от Васил Божков. Резултатите от тези проверки ще са готови до дни, след което в рамките на една седмица се очаква тримата кандидати да подадат окончателни оферти. Както неведнъж сме споменавали, те трябва да включват цена за капитала на ТБ "Виктория" (която е 100% собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна банка) и финансово предложение за изплащането на депозита на Корпоративна банка в дъщерната й кредитна институция. Въпросният депозит е малко над 85 млн. лв. и е със срок на погасяване до 2019-а. По информация на "БАНКЕРЪ", в индикативните си оферти, които бяха подадени преди близо месец, тримата кандидат-купувачи, са направили различни предложения  за плащането на въпросния депозит. Те варират от незабавно връщане на цялата сума до изплащането й на части, но в рамките на срока, за който е договорен депозитът.

Що се отнася до цената, която тримата кандидати предлагат за покупката на капитала, във финансовите среди се коментира, че офертата на нито един от инвеститорите  не надхвърля 18% от собствения капитал на кредитната институция. Конкретните суми, разбира се, се пазят в строга тайна. Но трябва да се има предвид, че инвеститорите са готови да платят за собствения капитал на банката, който е около 34.7 млн. лв. , а не за регистрирания - той е близо 122.1 млн. лева. Тази значителна разлика между двата капиталови показателя е предизвикана от немалките загуби, които ТБ "Виктория" отчита вече пета поредна година. Подобни загуби "изяждат" капитала й, но въпреки това при силно намаления собствен капитал, заради малкия размер на рисковите си активи, ТБ "Виктория" поддържа много висока капиталова адекватност - 31.9% (при изискван минимум от 13.5 процента).

Разбира се, в окончателните си оферти кандидат-купувачите могат да дадат подобрени финансови предложения както за цената, която са готови да платят за капитала на ТБ "Виктория", така и за условията, при  които предлагат да върнат депозита на Корпоративна банка. Но това зависи от резултатите при проведените проверки на финансовото и правно състояние на продаваната кредитна институция

Отново ще обърнем внимание на факта, че двама от инвеститорите  - БАКБ и Инвестбанк, искат да придобият ТБ "Виктория" най-вече за да си купят капитал. И ако примерно една от тях спечели наддаването, като плати на КТБ  6 млн. лв.  за 100% от акциите на ТБ "Виктория", срещу тази сума ще придобие капитал за 34.7 млн. лева. И като погълне ТБ "Виктория", ще увеличи собствения си капитал с 28.7 млн. лв., което ще й даде възможност да поема нови рискови активи. Казано по друг начин - да увеличи обема на кредитния си портфейл с около 200 млн. лева. А това въобще не е малко за банки като БАКБ и Инвестбанк.

За третия кандидат-купувач - контролираната от Васил Божков фирма "Вабо Интернал", мотивът за участие в процедурата явно е съвсем друг. Интересът на този инвеститор е свързан по-скоро с банковия лиценз, който би получил, ако успее да закупи ТБ "Виктория". Тук сложният въпрос е дали БНБ ще се съгласи да пусне нов играч на българския банков пазар. Защото именно националната банка е институцията, която окончателно одобрява кой може да купи една банка. Не е тайна, че политиката, която от години следва БНБ, е в посока към консолидация на банковия сектор, което означава намаляване на броя на участниците в него. На този фон кандидатурата на "Вабо Интернал"  е доста голямо предизвикателство. Още повече че не е достатъчно фирмата да покаже, че има нужните пари да купи ТБ "Виктория" и да плати депозита на КТБ в нея. Тя трябва да покаже още и че има достатъчно фин4.1ансови средства, за да осигури стабилното развитие на придобитата банка - това в днешните времена въобще не е шега работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във