Банкеръ Daily

Финансов дневник

РБИ отчете солиден ръст в кредитирането

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ), собственик на "Райфайзенбанк (България)" постигна консолидирана печалба от 571 млн. евро за полугодието на 2019 г., съобщи  финансовата институция.

"Кредитирането на клиенти нарасна с 9% през първата половина на годината, особено в Австрия, в Русия и в Централна Европа. Въпреки средата на ниски лихви, нетният лихвен доход и нетният приход от такси и комисиони се развиват много позитивно, а разходите за риск остават на много ниски нива", каза главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

Банкерите отчитат, че за разглеждания период нетният лихвен приход нараства слабо,  с 2 млн. евро - до 1,664 млн. евро. Същевременно нетният лихвен марж спада със 7 базисни пункта - до 2.42%, главно поради ръст на бизнеси с нисък марж в централата и маржовете в Русия и Беларус. Общите административни разходи нарастват с 3 млн. евро на годишна база - до 1,497 млн. евро, а съотношението между разходи и приходи се повишава с 4.8 процентни пункта - до 60.7 на сто.

Умерено провизиране

Заделянето на провизии през полугодието остава ниско - 12 млн. евро, в сравнение с реализации за 83 милиона евро през същия период на предходната година  , съобщават още от РБИ. На този фон показателят "необслужвани експозиции" (NPE ratio) намалява с 0.3 процентни пункта от началото на годината - до 2.3 на сто. А коефициентът на покритие на необслужвани експозиции се подобрява с 0.7 процентни пункта - до 59 на сто.

От отчета на компанията става ясно още, че базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) е 13.8%, а капиталът от първи ред е 15.3%, което е с увеличение от 0.4 процентни пункта за всеки един от двата. Общият капиталов показател спада с  0.3 процентни пункта - до 17.8 на сто.

В сравнение с първото тримесечие на годината, през второто нетният лихвен доход нараства с 2% или с 15 млн. евро - до 840 млн. евро, което е следствие от увеличение на обема в Русия с 14 млн. евро. В Украйна по-големият обем кредити към нефинансови предприятия и домакинства също генерира увеличение от 4 млн. евро на нетния лихвен доход, докато в Унгария по-ниските приходи от лихви от деривати  са довели  до понижение с 3 млн. евро. Нетният лихвен марж се понижи с 2 базисни пункта - до 2.4%, поради увеличаване на обема на краткосрочен бизнес с нисък марж в централата.

В края на полугодието общите административни разходи  са достигнали  773 млн. евро през второто тримесечие на 2019 г., което е увеличение с 49 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие, съобщават още от РБИ.

През второто тримесечие на 2019 г. провизиите възлизат на 2 млн. евро, в сравнение с 9 млн. през първото тримесечие на годината.

Консолидираната печалба нарасна със 119 млн. евро до 345 млн. евро, главно поради намаляване с 97 млн. евро на разходите за банкови данъци и други правителствени мерки, по-голямата част от които трябваше да бъдат включени в тяхната цялост през първото тримесечие, уточняват още от РБИ.

B перспектива aвcтpийcĸият  бaнĸoв xoлдинг cи пocтaвя следните цeли:

-  РБИ ще се стреми към среден годишен ръст на кредитите в средата на едноцифрената зона.

-  Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2019 г. се очаква да бъде под 45 базисни пункта.

-  Банката очаква показателят необслужвани експозиции да продължи да намалява

-  РБИ се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите около 55% през 2021 г.

-  В идните години банката цели консолидирана възвращаемост на капитала от приблизително 11%.

-  РБИ се стреми в средносрочен план да поддържа Базовият собствен капитал от първи ред около 13%.

-  На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във