Банкеръ Daily

Финансов дневник

РБИ отчете резултатите си за деветмесечието

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) постигна консолидирана печалба от 874 млн. евро за деветмесечието на 2019 г., съобщи  финансовата институция в четвъртък (14 ноември). Посочва се , че наличието на спад   на годишна база  трябва да се разглежда в светлината  на много добрия резултат за същия период на миналата година, върху който е оказала  влияние  изключително голямата реализация на провизии и приходите от продажба на необслужвани заеми. Очаквано, резултатът от миналата година не е повторен , но РБИ е продължила успешното си бизнес развитие. Припомняме, че за  същия период на миналата година РБИ отчете консолидирана печалба от 1,173 млн. евро.

"Отчетохме много добър ръст на приходите през първите девет месеца от годината", казва главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл. Той допълни, че ръстът на кредитирането е надминал очакванията, въпреки икономическото забавяне.

Важно е да се уточни , че след корекция от продажбата на основните банкови операции в Полша през 2018 г., нетният доход от лихви и нетните приходи от такси и комисиони са нараснали  значително, с което приходите от основна дейност са се повишили  с 8% на годишна база. От друга страна общите административни разходи на групата също нарастват  - със 17 млн. евро на годишна база,  до 2,245 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се е повишило  с 4.0 процентни пункта - до 59.6 процента.

Умерено провизиране

"Разходите за риск остават на много умерено ниво", обясни Йохан Щробл. Заделените провизии са на стойност 80 млн. евро за отчетения период. В същото време показателят "необслужвани експозиции" (NPE ratio) намалява с 0.4 процентни пункта от началото на годината до 2.3 на сто. А коефициентът на покритие на необслужвани експозиции се подобрява  с 2 процентни пункта - до 60.2 процента.

Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 13.4%, капиталът от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 14.8%, а общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) бе 17.4 на сто. Уточняваме, че капиталовите показатели с включена текуща печалба за третото тримесечие биха били по-високи с 33 базисни пункта от показаните стойности.

Сравнение с предишното тримесечие

В сравнение с второто тримесечие, нетният лихвен доход нарасна с 3% или с  27 млн. евро - до 866 млн. евро. Нетният лихвен марж се е повишил с 5 базисни пункта - до 2.46 на сто. Общите административни разходи са достигнали  748 млн. евро през третото тримесечие на годината, което бележи спад от 25 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2019 г. заделените провизии са в размер на 68 млн. евро, което е с 66 млн. евро повече от предходното тримесечие. Консолидираната печалба намалява  с 42 млн. евро -  до 303 млн. евро, главно поради по-голямото провизиране.

Перспектива

 РБИ ще се стреми  към среден годишен ръст на кредитите в средата на едноцифрената зона, заявяват експертите от банката. Очакванията са загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2019 г. да бъдат под 45 базисни пункта. От РБИ смятат, че показателят "необслужвани експозиции" ще продължи да намалява.

"РБИ се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите около 55% през 2021 година. В идните години банката цели консолидирана възвращаемост на капитала от приблизително 11 на сто. От РБИ ще се стремят в средносрочен план да поддържат базовия собствен капитал от първи ред около 13%", прогнозират още банкерите. На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба, допълват от финансовата институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във