Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Разследват КПМГ за пет години назад

Ваня Донева

Медийно неотразено остана премахването на един парадокс в българското законодателство, който пречеше на надзора над одиторите да им търси административнонаказателна отговорност.  Козметичната, но много важна промяна бе гласувана с приемането на актуализацията на бюджета за тази година преди седмица.

Преди това Законът за административните нарушения и наказания определяше давност за търсене на административна наказателна отговорност по Закона за независимия финансов одит само от една година след разкриване на нарушението. Промяната вдигна този срок на пет години.

Потърсихме за коментар Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, за разяснение. Тя каза, че промяната направо им развързва ръцете и издига ефективността на надзора, осъществяван от тях, на качествено ново равнище. Ето какво обясни пред „БАНКЕРЪ“  шеф-надзорничката: „По закон, а и на практика проверяваме одиторите един път на три години. Установяваме нарушения, но не можем да търсим отговорност поради кратката давност от само една година. При разследвания се връщаме  понякога много години назад. На този, подал сигнала, след това отговаряме – прав сте, всичко отговаря на истината, но отговорност няма как да търсим“.

Промяната ще даде възможност на надзора над одиторите да търси отговорност за административни нарушения, ако такива бъдат открити, в един особено нашумял случай - този на „КПМГ България“. Както е известно, разследването  на дейността им по отношение качеството на изпълнение на одиторските ангажименти  е относно финансовите отчети на „Корпоративна търговска банка“ АД за 2009-а, 2010-а, 2011-а, 2012-а и 2013 година.

Донева отказа да даде каквато и да е предварителна информация за резултатите от проверката, сочейки чл.35 от закона, който забранява на служителите да коментират каквото и да било дори и след като бъде публично оповестено.

„БАНКЕРЪ“ обаче разбра от свои източници, че докладът на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори относно дейността на „КПМГ България“ ООД по „случая“ Корпоративна търговска банка“  е бил връчен на одитора на  24 ноември тази година.

„БАНКЕРЪ“ потърси официална информация от одиторите. Въпреки настоятелните опити на дама от регистратурата да открие оторизиран служител, който да отговори на въпросите ни, такъв не бе „излъчен“.  Така и не разбрахме дали КПМГ е изготвила становището си по надзорния доклад, както е според изискването,  до 1 декември.

Ако това се е случило - седем дни по-късно – до 8 декември, се очаква отговорът на комисията по становището на поднадзорното предприятие. По закон то трябва да бъде подписано от ръководителя на проверяващия екип и юрисконсулта на комисията. След това докладът ще бъде внесен за одобрение на заседанието на надзорния орган и публикуван на интернет страницата й.

Донева пак напомни, че санкциите по нашето законодателство по принцип са незначителни. Виновен одитор не може да бъде глобен с повече от 20 хил. лв., а дейността му може да бъде прекратена временно за срок до две години.

"Европейската практика е далеч по-сурова", каза тя.

Най-доброто обаче предстои. На 17 юни тази година сме възприели еврорегламент и директива в тази област и имаме две години за транспонирането им в нашето законодателство, добави Донева. Регламентът изисква глобата да се изчислява в процент от годишните приходи. В комисията са единодушни да предложат в новия Закон за независимия одит това да е 10% от годишния оборот на одиторските дружества или от годишните доходи на физическите лица  одитори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във