Банкеръ Daily

Финансов дневник

Разширяват дейностите на офиса на Световната банка в София

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Изменението на Споразумението между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в София. Документът беше подписан от министъра на финансите Владислав Горанов  на 12 май. 

С промяната се предвижда увеличение с 650 кв. м на наеманите площи в дългосрочната локация. Нарастването е във връзка с намеренията на Банката да разшири спектъра на дейностите, предоставяни в открития през м. юли 2019 г. офис в гр. София. Освен основни услуги по ИТ поддръжка и разработване и доставяне на услуги и продукти с висока добавена стойност, се планира структуриране и на други функционални звена в областта на финансите (счетоводство и трежъри), човешките ресурси, възлагането на поръчки и корпоративната сигурност.

Разширяването на дейностите на Световната банка в България ще допринесе за по-доброто разпределение на ресурси и хора в изпълнение на мисията за изкореняване на бедността и засилване на споделения просперитет в глобален аспект и ще има положително влияние върху икономическата среда в страната, като ще способства за осигуряването на работни места за висококвалифицирани специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във