Банкеръ Daily

Финансов дневник

Разпределят още 430 млн. лв. между кредиторите на КТБ

Още 430 млн. лв. ще бъдат разпределени между кредиторите на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ). Изплащането им  ще започне от 9.00 часа на 8 септември, съобщават синдиците на банката. 

Изплащането на сумите от втората частична сметка се извършва чрез клоновата мрежа на „УниКредит Булбанк” АД,но  таксите и комисионите за извършваните операции  дължат и ще плащат  лицата, получаващи средствата,  а  сумите им  са определени според  тарифата за таксите и комисионите на „УниКредит Булбанк” АД.

"Втората частична сметка е изготвена в изпълнение на разпоредбата на чл.95, ал.1 от ЗБН, съгласно която синдикът изготвя частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с приети по смисъла на чл.69, ал.1 вземания съобразно реда, привилегиите и обезпеченията, и одобрена от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл.99, ал.1 от ЗБН", се посочва в съобщението. 

В първата разпределителна сметка бяха събрани и впоследствие разпределени между кредиторите на КТБ 570 млн. лева.

Към края на миналата година по данни от синдиците масата на несъстоятелността на КТБ бе попълнена с над 1 млрд. лева чрез събиране на предоставените от банката кредити, чрез осребряването на активи и чрез обявяване на недействителността на извършени прихващания. Към тази сума следва да се прибавят 125 млн. евро. Става дума за средства, с които през 2012 г. КТБ финансира придобиването на контролен пакет акции от капитала на БТК.

"След дългогодишни съдебни спорове в България и  във  Великобритания, на 7 май по сметка на КТБ АД са постъпили почти 125 млн. евро. Положителната развръзка е огромен успех както за синдиците на КТБ АД (н), така и за хилядите вложители на банката, защото с постъпилите почти 125 млн. евро съществено се увеличават събраните парични средства в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) и съответно  ще нарасне сумата, която ще бъде разпределена между всички кредитори с приети вземания към КТБ АД (н)", съобщиха през май тази година синдиците на банката.

По-голямата част от средствата от разпределителните сметки на КТБ се полагат на Фонда за гарантиране на влоговете (ФГВБ). През 2014 г. фондът взе заем от държавата, ползван за изплащане на гарантираните влогове на вложителите в банката. От договорения заем в размер до 2 млрд. лв. ФГВБ усвои общо 1.675 млрд. лева. В средата на юли бе съобщено, че фондът  е погасил напълно целевия заем, като е заплатил главница в размер на 500 млн. лв., заедно с начислените лихви в размер на 10.317 млн. лева. През декември 2016 г. и юли 2017 г. ФГВБ върна на държавата съответно 1.145 млрд. лева. и 30 млн. лева.

Като най-голям кредитор на КТБ от първата частична сметка за разпределение ФГВБ получи 418.226 млн. лева. От втората разпределителна сметка Фондът за гарантиране на влоговете очаква да получи средства в размер на около 321 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във