Банкеръ Daily

Финансов дневник

Разходите за възнаграждения в УС на БНБ намаляват

Броят на заетите служители в БНБ и дъщерните ѝ предприятия е 1160 към 31 декември 2018 г. (31 декември 2017 г. – 1148). Само персоналът на БНБ е 886 служители (при 876 към 31 декември 2017 г.). Това става ясно от отчета на централната банка за 2018 г., който на 30 април бе внесен в парламента от гуверньора Димитър Радев. 

Очаквано, предвид нарастването на броя на служителите, се покачват и разходите, което включва заплати, социални и здравни осигуровки и разходи за социална дейност. Тези разходи за БНБ скачат до 31 554 хил. лв. през 2018 г. спрямо 29 107 хил. лв. година по-рано. 

За "Печатница на БНБ" АД разходите са 4613 хил. лв. спрямо 4590 хил. лв в края на 2017 г., а за "Монетен двор“ ЕАД – 2910 хил. лв. спрямо 2865 хил. лв. година по-рано.

Впечатляващо на този фон е, че разходите за възнаграждения за Управителния съвет на централната банка леко намаляват. През 2017 г. сумата възлиза на 1.195 млн. лв., докато към 31 декември 2018 г. тя е 1.175 млн. лв. 

В съответствие с решение от 30 юли 2015 г. на УС на БНБ месечните възнаграждения на членовете на съвата са определени, както следва: управител – 15 368 лв.; подуправители – 13 173 лв.; други членове на УС – 4391 лв, се уточнява още в отчета за дейността на централната банка. 

Като цяло при осъществяване на дейността си през 2018  г. БНБ изразходва 88.169 млн. лв., което възлиза на 85.7% от утвърдения по съответния раздел бюджет за годината

Подобни са възнагражденията и в другия водещ финансов регулатор - Комисията за финансов надзор. Данните към февруари 2018 г. сочат, че тогавашният ѝ председател Карина Караиванова е получавала 13 146 лв. на месец. Заместник-председателите на надзора са вземали по 12 003 лева.

Правят впечатление и някои конкретни изисквания при формирането на заплатите в КФН, описани във вътрешния правилник на комисията. Например възнаграждението на председателя и на другите членове не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във