Банкеръ Daily

Финансов дневник

Расте броят на осигурените българи, които смениха пенсионния си фонд

През третото тримесечие на тази година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 88 381 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Данните са получени на база на справките, представени от тези компании в Комисията за финансов надзор.

След прегледа на тези документи, общо 74 187 осигурени българи са получили разрешение за промяна на фонда си за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с второто тримесечие на тази година се наблюдава увеличение с 1311 човека или 1.80 на сто.

През третото тримесечие броят на българите, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 68 612 лица, а в професионалните фондове – 5255 човека.

Най-малко осигурени са поискали промяна на участието си в доброволните пенсионни фондове – само  320.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени българи с променено участие, подали заявления между юли и септември на годината, е 301 297 085 лева. Най-голяма е сумата - 275 337 928 лв., в универсалните фондове, в професионалните тя е 24 617 182 лв., и 1 341 975 лв. в доброволните фондове. Общият размер на тези парични средства в сравнение с второто тримесечие на тази година е нараснал с 2 298 220 лв. или с 0.77 на сто.

Средният размер на прехвърлените пари на едно осигурено лице, променило участието си през третото тримесечие, е 4 061.32 лева.

Осигурените българи, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на тази година са общо 221 534.

Прелетелите парични средства от един в друг съответен фонд е 881 173 537 лв., в т. ч. 795 995 197 лв. в универсалните фондове, 79 591 876 лв. в професионалните и 5 586 464 лв. в доброволните фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във