Банкеръ Daily

Финансов дневник

Растат социалните искове към страната ни

Увеличават се задълженията на страната ни по социалните искове, предявени от други държави. Това става ясно от одит на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2015 г., извършен от Сметната палата.

През 2015 г. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, са определени средства в размер на 58 млн. лв. или 2.15% от планираните здравноосигурителни плащания.

Постъпилите през 2015 г. искове от други държави са на обща стойност 74.2 млн. лв., което е с 9.1 млн. лв. или 14% повече спрямо постъпилите през 2014 година.   

Въпреки темпа на нарастване на исковете Надзорния съвет на НЗОК, намалил разходите по този показател с 25 млн. лева. В резултат на това годишният план е в размер на 32 млн. лв., става ясно от доклада.  

Към 31.12.2015 г. общата стойност на неприключените искове от други държави към НЗОК възлизат на 167.9 млн. лева. Независимо от това, в бюджета на здравната каса за 2016 г. са планирани едва 60 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.  

Бюджетът на ЗК не е минал през Народното събрание

При изготвянето, одобряването и представянето на отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г. са спазени изискванията на Закона за здравното осигуряване, констатирали одиторите. Не били изпълнени обаче разпоредбите за внасянето на отчета чрез министъра на здравеопазването и Министерски съвет в Народното събрание и приемането му с решение на парламента.

Растат здравноосигурителните приходи

Планираните в бюджета на Здравната каса  за 2015 г. здравноосигурителни приходи са в размер на 3 018 984 хил. лв. Отчетените 3 088 788 хил. лв. са с 69 804 хил. лв. или с 2.31% повече от планираните.  Те са с най-голям относителен дял – 98.58% от общия размер на отчетените през 2015 г. приходи и трансфери и включват 2 110 509 хил. лв. приходи от здравноосигурителни вноски и 978 279 хил. лв. – от трансфери за здравно осигуряване.

Делът на отчетените здравноосигурителни приходи, съпоставен към общия размер на отчетените приходи и трансфери, за периода 2013 г. – 2016 г., се изменя както следва: за 2013 г. са 98. 9%, за 2014 г. и за 2015 г. са 98.6%, а в бюджета на НЗОК за 2016 г. е предвидено те да са 98.8 на сто.

Отчетените през 2015 г. здравноосигурителните приходи са с 39 365 хил. лв. или 1,26 на сто по-малко от отчетените 3 128 153 хил. лв. през 2014 г. и с 344 068 хил. лв. или с 12,54 на сто повече от отчетените 2 744 720 хил. лв. през 2013 г. В бюджета за 2016 г. са планирани здравноосигурителните приходи в размер на 3 166 199 хил. лв. или със 77 411 хил. лв. или с 2.51% повече от отчетените за 2015 година.

Разходи

 

С най-голям относителен дял от разходите и трансферите са текущите разходи - 2 763 277 хил. лв. или 89.85%, включващи разходите за персонал, издръжката на административни дейности и здравноосигурителни плащания.

 

От планираните разходи за издръжка на административните дейности през 2014 г. и 2015 г. са разходвани под 70%, като неусвоените средства на Здравната каса са преразпределени за здравноосигурителни плащания, става ясно от одита.

Разходите за болнична медицинска помощ, за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната, и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ са над 74% от общия размер на здравноосигурителните плащания.

Разходите за болнична медицинска помощ съставляват около половината от всички здравноосигурителни плащания, като през отчетните периоди са увеличавани със средства от резерва на НЗОК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във