Банкеръ Daily

Финансов дневник

Растат активите и печалбите на банките


В рубриката „Финансов дневник“ представяме една поредица от публикации на "БАНКЕРЪ" и "ПрайсУотърХаусКупърс България", посветени на развитието на банковия  сектор у нас. Инициативата ни ще проследи как се представят водещите кредитни институции всяко тримесечие , което е от съществено значение за приемането на страната ни в Европейския банков съюз и валутно-обменния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". Сериозно внимание обръщаме и на по-малките банки, тъй като е важно за читателите ни да знаят, че парите им са в сигурни ръце.
Близо четвърт век "БАНКЕРЪ" класира кредитните институции у нас по пет показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата и възвръщаемостта на собствения капитал и на активите. Тези показатели комбинират в себе си значимостта на всяка една банка за сектора (неслучайно ЕЦБ и респективно БНБ са въвели капиталови буфери за системно значими банки) и нейната ефективност и стабилност.


 

Двайсет и пет банки оперират на банковия сектор в България към 30 юни 2019 г., пет от които са клонове на чуждестранни кредитни институции.

Концентрацията в сектора се запазва висока, като най-големите пет банки продължават към 30 юни да заемат относително висок дял от общите активи в банковата система - 59.9% (59.4% към края на 2018-а).

Общо активите на банковата система към 30 юни 2019 г. възлизат на 109 млрд. лв., като отбелязват ръст от 2.9% спрямо 31 декември миналата година. На база активи, към 30 юни първите 10 банки концентрират 83.6% пазарен дял. УниКредит Булбанк АД заема челната позиция с активи в размер на 19.6 млрд. лева или 18.0% от сектора. Банка ДСК ЕАД е на втора позиция с 14.2% пазарен дял, като след придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк АД (Експресбанк АД) се очаква да настигне УниКредит Булбанк АД. На трета позиция е Обединена българска банка АД, която запазва мястото си от края на 2018-а с пазарен дял от 10.8 процента. Размествания в класацията вероятно ще предизвика и придобиването на Банка Пиреос България АД от Юробанк България АД, в резултат на което Юробанк, която се подрежда на 5-то място по общо активи, има потенциал да се придвижи нагоре и да достигне до 3-та или 4-та позиция.

 

 

Нетните активи на банките към 30 юни 2019 г. възлизат на 14.1 млрд. лв., като бележат ръст от 2.1% спрямо 31 декември 2018-а. На челна позиция излиза Банка ДСК, чиито нетни активи бележат покачване от 5% спрямо края на миналата година. Спад от 6.7% в нетните активи регистрира УниКредит Булбанк и към 30 юни застава на второ място. Обединена Българска Банка запазва третата си позиция по този показател, отчитайки ръст от 5.7% за първото полугодие на тази година. А Първа инвестиционна банка бележи ръст от 3.5% в капитала и застава на пета позиция, изпреварвайки Райфайзенбанк (България) ЕАД, която регистрира намаление на нетните активи от 5.9 процента. Останалите банки в Топ 10 запазват позициите си спрямо 31 декември 2018-а.

 

Нетната печалба на банковата система нараства с 14.6%, като достига до 918 млн. лв. за първото шестмесечие на 2019 г. (в сравнение с 801 млн. лв. за първите шест месеца на миналата година).  Уникредит Булбанк АД заема първата позиция с 27% от печалбите в сектора за първото полугодие, като увеличава печалбата си с 4.8% спрямо същия период на предишната година. Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 14%, генерирайки ръст от 11.9% спрямо съпоставимия период през 2018-а. Първа инвестиционна банка АД е на трета позиция по печалби, с печалба от 94 млн. лв., което е 107.2% увеличение в сравнение с първите шест месеца на миналата година Юробанк България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД също бележат ръст в печалбата, съответно от 5.1% и 7.1 процента.

 

 

Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) достига през първото полугодие до 0.9% общо за банковата система, спрямо 0.8% през същия период на предишната година. По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България заема челната позиция (3.0%) и изпреварва Ти Би Ай Банк ЕАД, която беше начело през първото тримесечие на 2019-а, но през второто остава на второ място с 2.7% възвръщаемост на активите. Следвани са от УниКредит Булбанк (1.3%), Експресбанк (1%) и Юробанк България (1.0%).

 

Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва Група 3-та клонове на чуждестранни банки), достига до 6.3% за първото полугодие в сравнение с 6,5 % за същия период на 2018-а. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал е Ти Би Ай Банк (11%), а на второ място е Първа инвестиционна банка с 10%, следвани от УниКредит Булбанк (9.4%), Райфайзенбанк (България) (8.7%) и Експресбанк (7.7%).

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, Павел Пирински, Старши мениджър, Одит услуги и Блага Николова, Одит услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във