Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ралица Богоева е одобрена на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПИБ

Надзорният съвет на "Първа инвестиционна банка" АД е взел решение за член на Управителния съвет на Банката да бъде избрана Ралица Богоева, съобщиха от кредитната институция.

С решение на Управителния съвет на банката, одобрено от Надзорния съвет, Ралица Богоева е избрана и за изпълнителен директор и е овластена да управлява и представлява кредитната институция заедно с всеки друг от останалите изпълнителни директори.

Промяната предстои да бъде писана в Търговския регистър, за което ПИБ ще уведоми допълнително обществеността, уточняват от банката.

Надзорният съвет на "Първа инвестиционна банка" АД със свое решение от 25 март бе дал положителна оценка на кандидатурата на Ралица Богоева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството, съобщиха от кредитната институция. Чакаше се само разрешението от Българската народна банка за одобрение по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

Припомняме, че Неделчо Неделчев напусна позицията главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка, считано от 20 март тази година. "Сътрудничеството с него обаче ще продължи и ще бъде насочено към стратегически проекти на банката като набиране на капитал и продажба на придобити активи", съобщиха от ПИБ тогава.

За нов главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank бе избран Никола Бакалов.

На 23 април  Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на "Първа инвестиционна банка" за публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на до 40 милиона нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Новите акции ще бъдат с емисионна стойност в размер на 5 лева, което означава, че при пълно записване на емисията нови акции, банката ще увеличи своя капитал с 200 млн. лева. Според заложените в проспекта на банката условия, увеличението на капитала ще се счита за успешно при записване на минимум 4 млн. нови акции.

Fibank ще използва това увеличение, за да осигури изпълнението на своята стратегия за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и в кредитирането на малки и средни предприятия в България.

Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро. С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във