Банкеръ Daily

Финансов дневник

Райфайзенбанк: Външното търсене отново с принос към ръста на икономиката

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към юни, с фокус върху брутния вътрешен продукт, съобщават от финансовата институция.

Анализаторите на банката отчитат, че според (неизгладените) данни на НСИ, през първото тримесечие на 2019 г. реалният икономически растеж достигна 4.8% на годишна база, което бе по-високо от предходното тримесечие и от очакваното.

От страна на търсенето, влиянието на външното търсене върху ръста се засили, като бе най-силно от предходните седем тримесечия насам. От друга страна, в рамките на вътрешното търсене положителен принос реализираха както крайното потребление, така и брутните инвестиции. „Растежът се дължеше не само изцяло на вътрешното търсене, което бе характерно за периода от последното тримесечие на 2017 г. насам, но и на външното търсене“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на предлагането, през първото тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП имаше очаквано секторът на услугите, следван от индустрията, докато селското стопанство остана неутрално към растежа. „Картината на приносите на отделните групи услуги към динамиката на сектора отразява ситуацията в страната през първото тримесечие на годината – засилени покупки на недвижими имоти и автомобили, следствие от наличието на значителни спестявания, спада на лихвите по депозитите и кредитите, както и липсата на достатъчно инвестиционни възможности в страната“, допълва Калчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във