Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Райфайзенбанк" спира кредитите за фирми с 25% приходи от въглища

В бъдеще няма да се прави бизнес с компании, които генерират повече от 25% от приходите си от добив на термални въглища. Същото важи и за енергийните и търговските компании. Няма да се отпускат нови кредитни експозиции за настоящи клиенти, като нереализираният баланс трябва да бъде изплатен най-късно до 2030 г., обяви в четвъртък (18 март) Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ)

Австрийската банкова група съобщи, че с незабавен ефект поема ангажимента да не предоставя нови финансови услуги за нови или съществуващи централи, използващи термални въглища или мини, нито да участва пряко във финансирането и рефинансирането на такива компании.

Към края на 2020 г. общото непогасено кредитно портфолио на Групата РБИ за такива клиенти възлиза на приблизително 1.4 млрд. евро, което съответства на около 0,65% от общия обем на непогасените корпоративни заеми в цялата група.

Всичко това е част от нова стратегия на РБИ с фокус върху възобновяемата енергия, постепенен отказ от термалните въглища.

Стратегическото позициониране по отношение на възобновяемите енергийни източници следва решението на държавните и правителствени ръководители на ЕС от декември 2020 г., в което те се споразумяха за 55% намаление на парниковите газове до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Въз основа на широка гама от финансови продукти, РБИ има за цел да увеличи корпоративните кредити, отпуснати от централата във Виена, за съвместими с ESG инвестиции до 2025 г., от сегашните около 10% до около една трета.

Инициативата за възобновяема енергия е в съответствие с ESG програмата на РБИ, която има за цел да постигне силен растеж в сегмента на зелените и социално отговорните финанси в Австрия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ). РБИ е най-големият емитент на зелени облигации в Австрия с общ обем от 1.3 милиарда евро. Според Блумбърг банката е и вторият най-голям, като обем за клиенти, емитент на зелени или устойчиви облигации общо в Австрия и ЦИЕ към края на 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във