Банкеръ Daily

Финансов дневник

Райфайзенбанк очаква ръстът на икономиката да е 4%

Експертите на Райфайзенбанк (България) очакват икономиката на България да завърши 2017 г. с ръст от 4%, за който ще допринесат не само потреблението на домакинствата, но и брутното образуване на основен капитал, стимулирани от по-ниските лихви по депозити и кредити. Нетният експорт ще остане положителен, но с по-слабо влияние, смята икономическият анализатор на банката Емил Калчев.

Анализаторите на банката отчитат, че през второто тримесечие на 2017 г. БВП се увеличи в реално изражение с 4.2% на годишна база. От компонентите на БВП крайното потребление нарасна с 4.1%, реално на годишна база, а бруто капиталообразуването с 2.4% през тримесечието. От своя страна износът на стоки и услуги се увеличи с 6.3%, а вносът - с 5.7%.

От страна на предлагането и през второто тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП имаше секторът на услугите (2.3 пр.п.), следван от индустрията (1.2 пр.п.) и селското стопанство (0.1 пр.п.). Очаквано в сектора на услугите водещ принос имаха операциите с недвижими имоти (0.7 пр.п.), финансовите и застрахователните дейности (0.4 пр.п.) и търговията и ремонтът на автомобили, хотелиерството и ресторантьорството (0.4 пр.п.), анализират от банката.

"Картината на приносите на отделните групи услуги отразява случилото се в този сектор през второто тримесечие на годината – по-активни покупки на недвижими имоти и автомобили поради ниските лихви по депозитите и кредитите на фона на растящи работни заплати. Съответно на това развитие се наблюдаваше и ръст на кредитирането и финансовите дейности", посочва Калчев.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във