Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) СЕ ПРЕВЪРНА В БАНКОВА ГРУПА

БНБ издаде разрешение на Райфайзенбанк (България) да притежава 100% от акциите на Райфайзен Асетс Мениджмънт. Това е дружество за управление на активите с капитал от 250 хил. лева. С учредяването му Райфайзенбанк (България) се превръща в поредната банкова група, която работи у нас, тъй като вече има две дъщерни фирми. Първата бе Райфайзен лизинг, учредена през 2004 година. Новото дружество ще се занимава с управление на средствата на фирми и граждани и с инвестирането им в многото на брой фондове на Райфайзен Централ Банк, която чрез дъщерната си фирма Райфайзен интернешънъл банк - холдинг притежава 100% от Райфайзенбанк (България).Създаването на дъщерни дружества за специализирани финансови услуги дава възможност на банките да предложат по-голям брой продукти на своите клиенти, които отговарят на всичките им изисквания. От 2002 г. насам постепенно кредитните институции у нас започнаха да създават свои специализирани подразделения в областта на лизинга, управлението на активи и застраховането. До момента банкови групи са Ейч Ви Би Банк Биохим, ОББ и Банка ДСК, а ДЗИ Банк и банка Алианц България са част от финансови групи. Разликата между двете структгури е, че в първия случай компанията майка е банка, а във втория тя е част от група, чието сърце е друг тип финансова институция. БНБ контролира подобни образувания по правилата, описани в Наредба №12 за надзор на консолидирана основа. Тъй като с времето финансовите и банковите групи ще продължат да се разклоняват и връзките между тях ще се усложняват, БНБ подготвя специален закон за финансовите конгломерати, който да отрази всички изисквания на Европейската комисия за контрол върху групировките, които в своите структури имат банки.Създаването на дъщерни структури е напълно закономерно за Райфайзенбанк (България) която е една от големите и бързоразвиващи се кредитни институции у нас. В края на юни общият размер на активите й е над 2.2 млрд. лева. Кредитите, които е отпуснала, са 1.2 млрд. лв., депозитите на граждани и фирми - над 1.3 млрд. лева. Собственият капитал на банката е 171.3 млн. лв., а печалбата й за шестте месеца на 2005 г. е 22.8 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във