Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ПУСКА НА ПАЗАРА VISA ELECTRON

От началото на септември Райфайзенбанк (България) започва да издава международни дебитни карти Visa Electron. До средата на месеца картите ще се издават само от централата на банката, а след това всички клонове и офиси също ще извършват пълния набор операции по тях. Клиентите на кредитната институция първоначално ще могат да откриват картови сметки само в щатски долари, поради ограничението международните банкови разплащания да се извършват единствено в американската валута. Плановете на банката обаче са до два месеца такива сметки да могат да се откриват и в левове, и в евро.
Дебитните карти ще се издават за срок от две години като интересното в условията на Райфайзенбанк (България) е, че за първите 6 месеца след издаването няма да се плаща обичайната годишна такса от 25 щ. долара. За второто шестмесечие таксата ще е 12.5 щ. долара. Друго условие в полза на клиента е, че той няма да има разноски по откриването, поддържането, както и за извлечения по картовата сметка, направени в офисите на банката. Това важи и за извършените плащания в търговски обекти не само в България, но и в чужбина. Единствено при експресно откриване на картова сметка Visa Electron, което се извършва за три вместо за нормалните седем работни дни, има първоначална такса от 8 щ. долара. Салдото по картовата сметка не трябва да е по-малко от 50 щ. долара. Ако то се проверява чрез справка по банкомат, за операцията ще се удържат по 0.10 щ. долара.
Когато притежателите на Visa Electron теглят пари в брой извън България от банкомат или ПОС-терминал в банков офис, от сметката им ще се удържат по 2.50 щ. долара плюс 1% от теглената сума. У нас подобна операция ще струва на клиентите на австрийската банка 30 цента, ако операцията се извършва чрез банкомат. При теглене на пари в кеш чрез ПОС-устройство в офис на Райфайзен (България) - таксата е един долар плюс 0.3%, а в друга банка - 2 щ. долара плюс 1 процент. Дневният лимит за теглене на пари и плащания в магазини е 5000 щ. долара, а за седмица общата сума не трябва да надвишава 8000 щ. долара. А една отделна транзакция при теглене може да е максималната сума, която еднократно клиентът може да получи с картата е до 1500 щ. долара. При желание той може да поиска ограниченията на операциите по откритата от него картова сметка да са наполовина от обичайните. И обратното - в отделни случаи притежателят на международна дебитна карта Visa Electron може да поиска промяна на лимита при спешна нужда. Затова той трябва да се обади в отдел Банкови карти в централата на Райфайзенбанк (България). Вписването на новите данни по сметката ще му струва 3 щ. долара.
Наличните суми по дебитните карта на Visa се олихвяват с капитализация на месечна основа. Годишната лихва по сметките е равностойна на тази по разплащателните сметки на банката в щ. долара, която към момента е 0.5 процента.
Титулярите на картова сметка могат да откриват допълнителни карти за свои близки и познати - Extra Visa Electron. За всяка нова карта клиентът ще трябва да открие отделна банкова сметка, като годишната такса по нея ще му струва с 10 щ. долара по-малко.
При забравен ПИН-код, служителите на банката издават нов срещу такса от два щ. долара, а при загуба или кражба на дебитната карта за блокирането и отблокирането на банковата си сметка ще трябва да плати 4 щ. долара. Срещу 7 щ. долара може да се преиздаде нова карта, ако срокът на валидност не е изтекъл.

Facebook logo
Бъдете с нас и във