Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПАЗАРИ УКРАИНСКАТА БАНК АВАЛ

Втората по големина кредитна институция в Украйна - Банк Авал, която притежава 8.4% от местния пазар на банкови активи, бе спазарена от австрийската компания Райфайзен Интернешънъл Холдинг. Тя е собственик и на българската Райфайзенбанк (България). Преговорите завършиха на 20 август 2005 г., след което бе подписан договор. Според него 93.5% от акционерния капитал на украинската кредитна институция ще преминат във владение на виенския финансов холдинг. Окончателното придобиване на Банк Авал ще стане факт, след като двете страни по сделката получат съгласието на надзорните органи в националните банки на Австрия и Украйна, както и одобрението на съответните държавни институции за защита на конкуренцията. Купувачът и продавачът са се споразумели да запазят в тайна цената, която ще бъде платена за Банк Авал. Украинската кредитна институция е основана през март 1992 г. и е една от динамично развиващите се в страната банки. В края на 2004 г. активите й достигат 1.6 млрд. евро, а печалбата й преди данъчно облагане е 38 млн. евро. Възвръщаемостта на капитала й преди плащането на данъците е 32.8 на сто. За Банк Авал работят около 18 хил. служители, трезорът разполага с 1400 банкови офиса. Нейни клиенти са 3 млн. души и 210 хиляди фирми. Райфайзен Интернешънъл работи в Украйна от 1998 г. чрез дъщерното си дружество Райфайзенбанк (Украйна), чиито активи към декември 2004 г. надхвърлят 627 млн. евро - с 40% повече, отколкото в края на 2003 година. Райфайзенбанк (Украйна) е седма по големина, с хиляда служители и 22 банкови клона. Към края на 2004 г. тя обслужва 1400 корпоративни клиенти и 26 хил. граждани. След сливането на Банк Авал и Райфайзенбанк ( Украйна) ще възникне най-голямата банкова група в Украйна с пазарен дял от 11.5 процента. След нея ще се наредят украинските - Частна банка с 10.4% пазарен дял, Проминвестбанк със 7.5% дял, Укрсотсбанк - с 5%, Уксирбанк - с 4%, държавната Ексимбанка - с 3.7%, и Спестовната банка - с 3.6% от пазара. Останалите 54.3% от него се разпределят между по-малки кредитни институции. С покупката на Банк Авал австрийският финансов холдинг прави добър избор най-вече заради развитието на сегмента банкиране на дребно. Ръстът на украинската икономика през 2004 г. е 12%, а активите на банковата система са се увеличили до 19.6 млрд. евро (с 30.2 процента). Обемът на отпуснатите кредити за физически лица спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) в Украйна е едва 4.5% (за Еврозоната това съотношение е средно около 50 процента). Това според специалистите доказва потенциала за бързо развитие на ритейлбанкинга. Затова стратегическата цел на австрийския купувач е да развие именно тези свои услуги в Украйна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във