Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Райфайзен Банк Интернешънъл" с консолидирана печалба от 226 млн. евро за първото тримесечие

"Райфайзен Банк Интернешънъл" се отчете пред акционерите си с консолидирана печалба от 226 млн. евро за първото тримесечие на тази година, а оперативният резултат възлезе на 465 млн. евро, съобщиха от финансовата институция.

Ръстът в кредитирането и нетния приход се развиват позитивно за периода. Поради редица еднократни ефекти, резултатите за първото тримесечие на 2019 г. могат да се сравняват в много малка степен със същия период миналата година. "Очаквам РБИ да постигне добър бизнес резултат и през тази година. Имаме солидна капиталова база, която ни позволява да растем и в бъдеще", отбелязва главният изпълнителен директор на банката Йохан Щробл.

Въпреки продажбата на основните банкови операции в Полша, като цяло нетния лихвен приход спада съвсем малко - с 4 млн. евро, до 825 млн. евро на годишна база, показват числата в отчета. Ако изключим тази продажба, нетния лихвен приход би се увеличил с приблизително 8 на сто. Нетният лихвен марж намалява със 7 базисни пункта до 2.43%, което се дължи главно на по-висок дял на бизнеси с краткосрочни по-ниски маржове в централата и негативно развитие на маржовете в Русия и Беларус.

Общите административни разходи, които са направени, намаляват с 16 млн. евро на годишна база и в края на март са на стойност 724 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се повишава с 3.6 процентни пункта до 60.9%, главно поради хедж оценки, уточняват от банката.

Заделянето на провизии през отчетения период е умерено - 9 млн. евро, в сравнение с реинтеграция на 83 милиона през същия период на предходната година, главно поради приходи и реализации.

"Райфайзен Банк Интернешънъл" приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. Тези 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

Банката обслужва 16.3 млн. клиенти чрез повече от 2 100 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа.

Акциите на "Райфайзен Банк Интернешънъл" се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки "Райфайзен" притежават около 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на "Групата Райфайзен", РБИ е централната институция на регионалните банки "Райфайзен" и други кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във