Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пътят на парите от ЕИБ към България

От ноември 2019 г. представител на България и вицепрезидент на ЕИБ е Лиляна Павлова

Европейската инвестиционна банка, позната и като Банката на Европейския съюз, е наляла близо 360 млн. евро в България за една година. Сама по себе си сумата е впечатляща, но сякаш е доста по-важно да се знае кои са най-големите бенефициенти на европейската благодат, както и какво представляват схемите за финансиране. 

Любопитно е, че вместо малкия и среден бизнес, "лъвският пай" от мащабната сума е за държавен проект. Проверка на "Банкеръ" показва, че през 2019 г. и 2020 г. най-много пари от Европейската инвестиционна банка на практика е получило българското правителство чрез Българския енергиен холдинг. Става дума за заем в размер на 90 млн. евро за изграждането на газовия интерконектор с Гърция. Още по-любопитното е, че тези пари не постъпват в касите на български предприятия, защото строител и доставчик на тръбите са гръцки фирми.   

По-логични изглеждат нещата при втория най-голям бенефициент на директен заем от ЕИБ, тъй като вече говорим за българско дружество. Компанията за производство на олово и цинк "КЦМ 2000 Груп" получи кредит в размер на 65 млн. евро за изграждане на нов завод за рафиниране на олово и блок за електролиза на цинк, заместващ остарели съоръжения. По този начин компанията ще увеличи производството си с 25 процента.

Трето в своеобразната класация е дружеството "Райфайзен Лизинг", което получи от ЕИБ заем в размер на 30 млн. евро, чрез който ще се подобри достъпът до лизингово финансиране на повече от 150 малки и средни предприятия. Средствата от ЕИБ следва да подпомогнат реализацията на по-малки проекти в земеделието, производството, транспорта и логистиката.

В по общ план ЕИБ е отпуснала заеми в размер на 210 млн. евро за проекти в България през 2019 г., гаранциите по Европейския инвестиционен фонд и поетите задължения за дялово участие възлизат на 149 млн. евро, а предоставените от Групата на ЕИБ средства в България съставляват 0.59 % от брутния вътрешен продукт на страната. Ползите от тези операции са усетили 3 800 дружества, подпомогнати са общо 79 000 работни места. 

Новите споразумения

Стартът на ЕИБ в България през 2020 г. също изглежда обещаващ. В края на февруари три български банки подписаха гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за кредитиране на малки, средни и междинни предприятия. Общата гарантирана сума на заемите, които УниКредит Булбанк, ОББ и ПроКредит ще предоставят по силата на споразумението, е 195 млн. евро. Те ще са с по-ниска лихва от пазарната, с по-малко лично обезпечение и с по-дълъг срок на погасяване.

Кредитите, отпуснати по програмата ДЖЕРЕМИ, са гарантирани на 50% от ЕИФ, и са насочени към фирми с до 499 души персонал. По тях ще могат да кандидатстват фирми от различни сектори на бизнеса. Сред основните кредитополучатели могат да  производствените предприятия, компаниите от сектор транспорт, както и тези, осъществяващи търговия на дребно и едро.

Как работи банката

ЕИБ взема назаем средства на капиталовите пазари и с тях кредитира при благоприятни условия проекти, подкрепящи целите на ЕС. Около 90 % от кредитите се предоставят в страни от ЕС.  Дейността по кредитирането представлява около 90% от общите финансови ангажименти на банката. Тя отпуска кредити на бизнес клиенти, за да подкрепя растежа и заетостта, като често тази подкрепа помага и за привличането на други инвеститори.

Всъщност ЕИБ отпуска пряко кредити в размер над 25 млн. евро., а когато става дума за по-малки заеми, банката открива кредитни линии за финансови институции, които след това предоставят тези средства под формата на заеми. Приоритетно кредити се отпускат за проекти, свързани с климата и околната среда, иновациите, малкия бизнес и инфраструктурата.

Схемите с ЕИФ 

ЕИБ е мажоритарен акционер в Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който предоставя финансиране на малки и средни предприятия чрез рисков капитал и инструменти за рисково финансиране. Другите акционери в банката са Европейската комисия и финансови институции от Европа. ЕИФ предлага рисков капитал и микрофинансиране, най-вече за нови и иновативни компании. Както и гаранции за търговски банки, с които те покриват заеми за малките и средни предприятия. Отделно, фондът предлага помощ за страните от ЕС и страни в процес на присъединяване за развитие на техните пазари. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във