Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПУСКАТ ПЪРВИТЕ ПОДЧИНЕНИ ОБЛИГАЦИИ

Капитал Директ-1, дружеството със специална инвестиционна цел на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) и Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), се готви да пусне първите подчинени облигации на българския пазар. Решението за емитирането им ще бъде взето на 18 март, когато ще се състои извънредно общо събрание на дружеството. Съветът на директорите на Капитал директ-1 смята да предложи на акционерите да бъдат издадени две емисии облигации - едната с общ номинал от 3 до 6 млн. евро, а другата - за 1.5 млн. евро. Облигациите от първата емисия ще са седемгодишни и ще са обезпечени със закупени от дружеството вземания от фирми. Това е т. нар. секюритизация на активи - дейност, при която правата върху закупените активи се преобразуват в ценни книжа, а те впоследствие се предлагат публично за продажба. Очаква се привилегированите облигации, всяка от които ще е с номинал от 1000 евро, да носят годишна лихва в размер на шестмесечния EURIBOR (сега 2.108%) плюс договорена надбавка, която обаче няма да надвишава 4 пункта. Значително по-висока ще е лихвата по втората (подчинена) емисия, тъй като тя е свързана с по-голям риск. Облигациите от нея ще са необезпечени и доходът по тях ще се разпределя едва след като се изплати доходът от привилегированите книжа. Това е и причината подчинената емисия също да се олихвява с шестмесечния EURIBOR, но с много по-голяма надбавка за риск - 13 процента. Всяка от облигациите от нея ще бъде с номинал от 1000 евро и ще е със срок на изплащане осем години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във