Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Първите 20 европейски банки изнасят печалбите си в офшорки

Водещите 20 европейски банки са регистрирали в данъчни убежища повече от една четвърт от печалбите си за 2015-а. Става дума за 25 млрд. евро - сума, която надхвърля значително натрупаното от реалната икономическа активност на компаниите в тези места. Това е заключението в публикувания на 27 март доклад "Да отворим трезорите", подготвен от неправителствената международна организация за прозрачност "Оксфам". В обзора й се прави извод, че несъответствието е възникнало от желанието на някои кредитори да използват данъчните убежища, за да не плащат справедливия размер на дължимите налози, а също да улеснят свои клиенти да укриват данъци, да заобиколят определени регулации или нормативни изисквания. 

Анализът на "Оксфам" стана възможен благодарение на новите правила за прозрачност на Европейския съюз, които изискват от европейските банки да публикуват информация за реализираните от тях печалби и за платените данъци във всяка отделна държава, в която развиват дейност. Този норматив влезе в сила през 2015-а (замисълът му бе да се избегне повторението на финансовата криза от 2007-а) и е валиден единствено за банковия сектор на ЕС. "Оксфам" е проверила английските "Ейч Ес Би Си", "Барклейз", "Роял бенк ъф Скотлънд", "Лойдс" и "Стандард чартърд", френските "БНП Париба, "Креди агрикол", "Сосиете женерал", BPCE и "Креди мютюел-СІС, германските "Дойче Банк", "Комерцбанк" и IPEX, холандските "Ай Ен Джи груп" и "Рабобанк", италианските "Уникредит" и "Интеза Санпаоло", испанските "Сантандер" и "Банко Билбао Биская Аргентария" и шведската "Нордеа".

Най-шокиращите находки на "Оксфам" могат да се резюмират в следните няколко пункта:

- Двадесетте най-големи банки на ЕС са отчели 26% от печалбите си (около 25 млрд. евро) в данъчни убежища, макар че са реализирали там едва 12% от общите оперативни приходи и в тези техни звена да работят едва 7% от общия брой на банковите им служители. За "Оксфам" това несъответствие е доказателство, че кредиторите умишлено са пренасочили част от спечеленото в юрисдикции с по-ниски данъци, за да платят по-малко.

- Поделенията в данъчен рай са средно два пъти по-привлекателни за банките, отколкото на други места по света. Просто защото срещу всеки 100 евро приходи от дейността си в "оазисите" кредиторите печелят по 42 евро срещу средно 19 евро в световен мащаб. На Каймановите острови пък средната печалба на приход от 100 евро през 2015-а е била 167 евро.

- Банковите служители в данъчните убежища оказва се имат четири пъти по-висока производителност, отколкото постига средностатистическият банков чиновник. Те генерират средно по 171 хил. евро годишна печалба при едва 45 хил. евро на година за средния банков персонал.

- Проучените европейски банки са декларирали през 2015-а 628 млн. евро печалба в данъчни убежища, макар че нямат там нито един служител. Например, френската "БНП Париба" е отчела 134 млн. евро освободена от налози печалба на Каймановите острови, въпреки че няма там никакъв персонал.

- Някои банки са отчели печалби само в данъчни убежища и загуби на всички останали места по света. Например германската "Дойче Банк" е регистрирала ниски печалби или загуби в много свои основни пазари през 2015-а и почти 2 млрд. евро, които са спечелени в данъчни оазиси.

Най-предпочитаните данъчни убежища през 2015-а са били Люксембург и Ирландия. На тях се падат 29% от обявените "райски" банкови печалби през 2015-а.

Водещите 20 европейски кредитори са отчели 4.9 млрд. евро печалба в мъничкия данъчен рай Люксембург - това е повече, отколкото са постигнали във Великобритания, в Швеция и в Германия, взети заедно. Спечелените през 2015-а от френската "Сосиете женерал" 39 млн. евро в Ирландия надхвърлят повече от четири пъти оперативните й приходи там през същия отчетен период - те са били 9 млн. евро.

- В повечето случаи кредитните институции са плащали нищожни или нулеви налози върху печалбите си в данъчните убежища. Европейските банки не са платили нито цент данък за спечелени 383 млн. евро в седем данъчни убежища през 2015-а. В Ирландия те са превели на данъчните власти не повече от 6% - половината от нормативната ставка. А три от тях ("Барклейз", "Креди агрикол" и "Роял бенк ъф Скотлънд") са платили не повече от 2 процента. В Люксембург пък "Барклейз" е декларирала печалба от 557 млн. евро за 2015-а и е платила само 1 млн. евро данък.

Анализаторите на "Оксфам" подчертават, че корпоративните данъчни измамници буквално "доят" в много държави от парите, необходими им за да се справят с бедността и със социалните проблеми. Те крадат от най-бедните икономики по над 90 млрд. евро всяка година - сума, достатъчна да осигури образование за 124 млн. деца, които не ходят на училище, и да финансира здравни интервенции за спасяване на живота на поне шест милиона деца.

Мерките за прозрачност, каквито са изискваните от ЕС отчети "страна по страна", са важен инструмент в световната битка срещу данъчните измами. За съжаление, новото предложение на Европейската комисия, което трябва да разшири публичните отчети отвъд банковия сектор, е ограничено до корпорации с годишен оборот над 750 млн. евро. Което означава, че 90% от мултинационалните компании няма да бъдат обхванати от мярката и няма да се отчитат за всяка отделна държава, в която развиват дейност.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във