Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОЗРАЧНОСТ ПО УНГАРСКИ

Националната спестовна и търговска банка на Унгария или банка ОТР (О Ти Пи, отчете консолидирана чиста печалба (след данъци) за 2005 г. в размер на 153.3 млрд. форинта (около 645 млн. евро, или 1.3 млрд. лв.), съобщи на общото събрание на акционерите на ОТР в Будапеща д-р Шандор Чани, главен изпълнителен директор и председател на надзорния съвет на ОТР, който е и председател на надзорния съвет на Банка ДСК. Тя пък безспорно блести най-силно в короната на унгарската банкова и финансова група. Унгарците придобиха българската спестовна каса сто на сто през 2003 г. и, според оценката на д-р Чани, тя допринася най-много за печалбата на банка ОТР.
Финансовият холдинг е собственик и на ОТР Банк Словенска, на ОТР Банк Румъния, ОТР Банк Хърватска, а отскоро (декември 2005 г.) и на Нишка Банка в Сърбия. В момента висшият унгарски менджмънт преговоря за покупката на 87.3% от Панонска банка в Нови Сад (Сърбия), както и на още една банка в Румъния.
Пред акционерите на финансовата група ОТР Шандор Чани обясни, че 2005-а е най-успешната бизнес година за българската банка. Печалбата й след данъци за отчетната 2005 г. е нараснала с близо 80% и достига до 134 млн. лв., активите й са 4.5 млрд. лв., а депозитите на клиентите са с ръст 14.8% и надминават 3.3 млрд. лева. Пазарният й дял е 16.2% спрямо активите в банковата система, а кредитният й портфейл надхвърля 2.3 млрд. лева. Кредитната институция обслужва близо 4 млн. клиенти с над 800 хил. разплащателни сметки и близо 1 млн. карти, които са се увеличили през 2005-а с на 32.4 на сто в сравнение с 2004 година. През 2005 г. корпоративните й кредити са се увеличили с близо 30% в сравнение с 2004 г. и достигат 640 млн. лева. Клоновата й мрежа също се разширява и вече наброява 357 банкови локации в цялата страна. През отчетната година в групата на Банка ДСК се включват новите застрахователни дружества ДСК Гаранция Живот и ДСК Гаранция Дженерал. ДСК-семейството се увеличава през 2005-а и с компаниите ДСК Лизинг и ДСК Асет Мениджмънт, която през декември 2005 г. вече предлага два фонда: ДСК Стандарт и ДСК Балансиран инвестиционен фонд. Д-р Чани обяви пред общото събрание на ОТР, че ръководството на унгарската финансова институция е особено доволно от резултатите на Банка ДСК, която е възстановила водещата си позиция сред българските кредитни институции по размер на активите и се е утвърдила като предпочитан партньор в банкирането. Според Виолина Маринова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Банка ДСК, българската кредитна институция занапред ще развива както традиционните канали за банкиране - чрез разширяване и ефективно използване на клоновата си мрежа, така и алтернативни методи за дистрибуция на банковите продукти - чрез ИНТЕРНЕТ, чрез колцентъра на банката, посредством картовия си бизнес и новия картов център. До края на годината Банка ДСК започна да предлага ипотечно кредитиране и чрез големи български агенции за недвижими имоти, с които в момента договаря условията по договорите.
Българската държавна спестовна каса (ДСК) бе основана през 1951 г., а през 1998 г. бе преобразувана в универсална търговска Банка ДСК. Според класацията на БНБ от началото на 2006 г. тя се нарежда на първо място сред българските банки от първа група. Кредитната институция е обявена от списание Глобъл Файнанс за най-добрата банка за 2005 г., а рейтинговата агенция Муудис повиши през март 2006 г. рейтинга й за депозити в чужда валута до Bаа3.
Д-р Золтан Шпедер, заместник-председател на НС и заместник главен изпълнителен директор на ОТР, който е и член на надзорния съвет на Банка ДСК, представи пред общото акционерно събрание в Будапеща краткосрочните (за 2006 г.) и средносрочните планове за развитие (до 2010 г.) на финансовата институция ОТР, която е с пазарна капитализация от около 8 млрд. евро.
Според прогнозните оценки на д-р Шпедер активите на българската дъщерна Банка ДСК до края на 2006 г. би трябвало да достигнат обем от 736.7 млрд. форинта, или 4.6 млр. лева. Българската кредитна институция планира да увеличи депозитите на дребните вложители с 26%, корпоративните депозити с 11% и корпоративните кредити с 9 процента. При тях акцентът ще е върху малките и средните предприятия, сегашни и потенциални клиенти на кредитната институция.
Общото събрание в Будапеща одобри отчетите (неконсолидирани и консолидирани) на борда на директорите и на надзорния съвет за резултатите на ОТР , както и доклада на одитора, и реши да бъдат разпределени като дивиденти 55.160 млн. форинта, или около 212 154 евро. Акционерите избраха единодушно нов управителен съвет, който и занапред ще ръководи д-р Шандор Чани. За разлика от отчетните събрания на много български банки, унгарският банков форум се проведе при пълна медийна прозрачност. Унгарски и чуждестранни журналисти, акредитирани в Будапеща, както и колегите им от страните, в които ОТП работи, имаха възможност да проследят дебатите в залата, което те оцениха като безспорен имиджов плюс за най-голямата унгарска банкова и финансова институция ОТР, която успешно се разраства.

Будапеща - София

Facebook logo
Бъдете с нас и във