Банкеръ Daily

Финансов дневник

Провалите на правителствата струват на данъкоплатците 77.6 млрд. лева

"Провалите" на правителствата в периода 1998-2017 г. струват на данъкоплатците 77.6 млрд. лева. Това показва изследване на Института за пазарна икономика, базирано на 966 одитни доклади, публикувани от Сметната палата, които обхващат около 149 млрд. лв. бюджетни средства

От организацията уточняват, че на базата на поставените оценки от одитните доклади и предварително избрани критерии квалифицират работата на администрацията като „успех” или „провал”. Дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да се причислят към една от двете групи, са определени като „некласифицирани”.

За периода са отчетени 242 случая на „успех”, възлизащи на 34,4 млрд. лева. Има 311 „некласифицирани” случая, възлизащи на 36,9 млрд. лева.

ИПИ констатира, че близо половината от одитираните разходи, извършени от централната администрация в периода 1998-2017 г. могат да се определят като „провал”. Около 1/4 от останалите средства са похарчени по-скоро успешно, а останалите 1/4 не могат да бъдат причислени към нито едната от двете категории.

Класификацията според бюджетите на програмите и държавните структури показва, че в „провалените” случаи са похарчени 81% от публичните средства, а в „успешните” – около 13%.

Много притеснително е също така, че делът на провалите не намалява през последните години. Нещо повече – данните показват ясно, че в годините на парламентарни избори, делът на провалите се увеличава.

Основните проявления на провала са в размиването на отговорностите при различни нива на изпълнение, опорочени обществени поръчки, лошо управление на имуществото, липса на ясни цели и индикатори, показващи постигането на резултати, неикономично харчене.

Целият анализ е достъпен тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във