Банкеръ Daily

Финансов дневник

Провали се търгът за продажба на ДЦК

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 27 юли 2026 година, обявиха от централната банка.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 26 октомври тази година. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 287 238 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 77 870 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.44. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 88.43 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха всичките 9 първични дилъри на ДЦК, уточниха от БНБ.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени.

Мaĸcимaлният paзмep нa нoвия дъpжaвeн дълг, ĸoйтo мoжe дa бъдe пoeт от правителството пpeз 2022 г. пo Зaĸoнa зa дъpжaвния дълг, e 10.3 млpд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във