Банкеръ Daily

Финансов дневник

Просрочените задължения на общините са 188,1 млн. лева

Просрочените задължения на общините в страната към края на миналата година са в размер на 188,1 млн. лв., показват данни на Министерството на финансите. В края на предходната година приходите превишават разходите за местни дейности при 6% от общините или 16 на брой, а към края на 2018 г. – 8,3 % или 22 общини.

Общините с просрочени плащания по бюджетите са 144. Над 45 % или 121 общини от всички завършват четвъртото тримесечие на 2019-а без просрочени задължения. Намаление е отчетено при 66 общини, като общият размер на спада на просрочията спрямо края на 2018 г. е за 10,9 млн. лв. За същия период 32% от общините (85 общини) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година с общо 60,5 млн. лева. 

Общините в България, които имат финансови затруднения са: Струмяни, Созопол, Аврен, Белоградчик, Брегово, Димово, Добрич, Кърджали, Кочериново, Сапарева баня, Велинград, Септември, Неделино, Чепеларе, Минерални бани и Стамболово. Към края на 2018 г. общините по този показател са 17 (6,4 %). Като общини с финансови затруднения се определят и общините Борино и Чирпан, тъй като наличните към края на миналата година задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината.

Общините, които през настоящата година отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 6 – Кресна, Криводол, Оряхово, Перник, Цар Калоян и Девин. Допусканията за тях са, че приетите от тяхна страна мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите. Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2020 г., но не фигурират в този за 2019 г., са 5 –Аврен, Добрич, Сапарева баня, Велинград и Минерални бани. Общините Аврен и Добрич за пръв път от въвеждането на условията за определяне на общини с финансови затруднения, са определени като такива. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване в периода 2016-2020 г., са 6 – Струмяни, Димово, Септември, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

Общинският дълг и общинските гаранции към края на 2019-а възлизат на 1.44 млрд. лв., в т.ч. 663,1 млн. лв. вътрешен (45,8 %) и 785,4 млн. лв. (54,2 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции - 1.17 млрд. лв. (81,0 %), е предназначена за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 50,2 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2018 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 52,4 млн. лв., което се дължи на увеличение на размера на вътрешния дълг с 39 млн. лв. и увеличение на размера на външния дълг с 13,4 млн. лева.

Анализът показва още, че в края на миналата година спрямо 2018 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната намалява до 34,92 %, спрямо 36,65 % в края на 2018 г. Към края на 2019 г., както и през 2018 г., общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се понижава до 78,02 %, спрямо 82,38 % през 2018 г., като 64 общини постигат резултат над средното за страната (при 57 в края на 2017 г.).

По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средното равнище за страната към края на 2019 г. е -2,90 %. Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2019 г., е 149 и е по-малък спрямо този към края на 2018 г., когато общините са били 156. Следва да се отбележи, че бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2019 г. е отрицателно, поради което и неговият дял в общите постъпления е отрицателен. 

Детайлна информация за финансовото състояние на общините към края на изминалата година и за съгласуваните от министъра на финансите планове за финансово оздравяване на общините можете да видите в публикувания анализ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във