Банкеръ Daily

Финансов дневник

Промените в данъчните закони за 2020 г. минаха на първо четене

Парламентът прие на първо четене пакетът от промени в данъчното законодателство за 2020 година. Те са обединени в закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него обаче се променят още няколко норматива. Например за местните данъци и такси, за данъците върху доходите на физическите лица, закона за добавената стойност и за акцизите и данъчните складове. 

В 90% от обема си промените транспонират шест европейски директиви. Има няколко разпоредби, които касаят намаляване на административната тежест на данъкоплатците, и няколко разпоредби, които целят да се предотвратят възможностите за избягване на данъчни плащания, разясни председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова. 

Една от по-ключовите промени е в Закона за ДДС. Текстовете предвиждат да се ограничи бягството от регистрация по ДДС, като при достигане на прага от 50 хил. лв. се създава нова фирма. Предложението е, когато има компании, които са свързани, данъчните да могат да ги регистрират по ДДС, ако сборът на оборотите им надхвърля прага.

"При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите", гласят разпоредбите, приети на първо четене от Народното събрание. 

Нови правила са предвидени и за данъчното облагане при напускане на страната. Те имат за цел да предотвратят корпоративното намаляване на дължимия данък в държавата по произход на компанията. Причината - корпоративните данъкоплатци могат да се опитат да намалят размера на дължимите данъци, като променят юрисдикцията, в която са местни лица за данъчни цели, или прехвърлят свои активи единствено с цел агресивно данъчно планиране. Плановете на финансовото ведомство са, когато данъчно задължено лице трансферира активи извън страната или променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, то капиталовата печалба, създадена, но нереализирана на територията на страната, ще бъде обложена. 

С друга част от промените се вменява задължението за куриери и пощи при пренос на пратки с акцизни стоки да изискват информация за пратката и от подателя, и от получателя, а при съмнения за нарушение да могат да я отварят за проверка без съгласието на подателя. Ако се установи, че в нея има рискови стоки (например тютюн без платен акциз), куриерите ще трябва да пазят пратката за извършване на проверка от контролните органи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във