Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Промените удрят играчите

Ангел Ирибозов, председател на УС на БТПОИИ , пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Ирибозов, каква е позицията на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия, относно промените в Закона за хазарта?

- Готвените промени засягат различни раздели от Закона за хазарта. Част от поправките например отварят пазара за производители, които нямат местен лиценз. Това поставя под въпрос легитимността на игралното оборудване и коректността на играта. Създава се реална заплаха за масово навлизане на копирано и неправомерно придобито оборудване, а неравнопоставеността, в която изпадат българските лицензирани производители, ще създаде сериозен мотив за свиване на производството в България и изнасянето му извън страната. Секторът внася многомилионни данъци и осигурява работни места за кадри от високотехнологичния и производствения сектор, а тази стъпка неминуемо ще се отрази негативно. Обезсмисля се и съществуването на лицензирани вносители и сервизни организации с промяната, която дава възможност за внос и сервиз на игрално оборудване от организаторите на хазартни игри. Лицензирането на вносители и сервизни организации гарантира контрол върху оборудването, а с промените всеки организатор на хазартни игри ще може да внася и да осъществява сервизна дейност, което може да доведе до извършването на нерегулирани модификации и промени в оборудването. По този начин се създава предпоставка за недобросъвестни действия, а това би довело и до липса на гаранция за защита на интересите на потребителите.


Можете ли да прогнозирате крайния ефект на предвижданите промени върху потребителите?

- Според нас промените по-скоро ще имат негативен ефект върху потребителите във връзка с изразените по-горе опасения. Ако отпадне изискването за филтриране и липсата на изискване за юридическо и физическо присъствие в България, се увеличава комфортът на нелицензираните сайтове, които ще продължат да действат необезпокоявано и да бъдат достъпни за масовия потребител. Това крие риск за потребителите, които могат да бъдат излъгани от некоректни нелегални организатори, неподлежащи на контрол и санкции от страна на Държавната комисия по хазарта. В допълнение към казаното - премахването на изискванията за минимален процент възвръщаемост при онлайн игрите застрашават сериозно усилията за гарантиране на качествена и почтена игра. А самият потребител няма как да разбере това, преди да изгуби парите си.


Какъв ще бъде ефектът от предвижданите промени в данъчното облагане за сектора?

- Бяха изразени очаквания за нарастване на приходите за хазната при новия модел, но на този етап не сме видяли финансова обосновка за това и икономическият резултат от новия модел на облагане не е доказан. Според нас намаляването на сегашния данък би имало по-добър финансов ефект върху постъпленията в хазната вместо въвеждането на съвсем нов модел.


Потърсена ли бе асоциацията за становище по повод готвените промени в Закона за хазарта?

- Не - нито при подготвянето на законопроекта, нито при общественото обсъждане на предложението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във