Банкеръ Daily

Финансов дневник

Променя се текстът за валутния курс на лева спрямо еврото

Председателят на парламентарната Бюджетна комисия Менда Стоянова е внесла за разглеждане проект за допълнение на чл. 29 от Закона за БНБ, с което ще се измени текстът за валутния курс на лева спрямо еврото, съобщиха от централната банка.

Според законопроекта, внесен в Народното събрание на 23 януари, текстът ще се промени така: "Считано от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism ІІ) официалният курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 година между Европейската централна банка и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз".

Българската народна банка и Министерството на финансите подкрепят внесения проект. Документът се подкрепя и от Европейската централна банка.

Целта на законопроекта е да се осигури съответствие на вътрешната нормативна рамка с европейската нормативна рамка, регулираща административния процес и оперативните процедури за одобряване на валутните курсове в условията на валутно-обменния механизъм (ERM II). Това съответствие е задължително условие за присъединяване към валутно-обменния механизъм.

Законопроектът не поставя под въпрос действащия режим на фиксиран валутен курс. Както многократно е подчертавано от правителството и БНБ, този режим ще бъде запазен до присъединяване на страната към еврозоната и приемането на еврото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във