Банкеръ Daily

Финансов дневник

Промени в работата на НАП заради дейности по годишното приключване

В периода от 1 до 10 януари 2021 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 г., съобщават от приходната агенция. Поради това се правят някои промени.

Физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите:

a. Могат да подадат своята декларация чрез електронната услуга със стартирането на кампанията от 11.01.2021 г.

b. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на НАП също ще започне на 11.01.2021 г.

Плащания към НАП в последния работен ден:

На 31.12.2020 г. в 10 часа ще бъде прекратена възможността за плащане през ВИРТУАЛЕН ПОС на НАП.

a. плащания  без такса чрез е-услугата Виртуален ПОС на НАП  ще се приемат до 10 ч. на 31.12.2020 г.

b. плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12 ч. на 31.12.2020 г.

Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци.

Подаването на декларациите чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2021 г.

Промяната в началната дата е заради промени в законодателството.

Лица, които подават уведомления за сключени трудови договори

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в  периода от 5 до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 11 януари 2021 година. Справочната информация в този период ще е актуална към 4 януари. За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрирани по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи.

Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията  след 11.01.2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във