Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Промени в нормите заради "бонус-малус"

При влизането в сила на Кодекса за застраховането на 1 януари 2016 г., беше предвидена възможност размерът на премията по задължителната за автомобилистите застраховка "Гражданска отговорност" да се определя индивидуално, като се вземат предвид причинените от шофьорите произшествия в миналото.

Най-общо системата "бонус-малус" позволява да бъдат въведени по-големи застрахователни премии за рисковите шофьори, а на коректните, които са допуснали с малко или са без никакви нарушения, ще бъдат намалени. В момента информацията кой колко произшествия е причинил се набавя най-често от базата данни на застрахователя. Но трудно могат да бъдат поискани по-високи вноски по "Гражданска отговорност" от причинителите на пътнотранспортни произшествия (ПТП), тъй като те могат да сменят застрахователя си, а компаниите твърдо отказваха да споделят вътрешната си информация.

Ключови наредби, уреждащи регистрацията на пътнотранспортните произшествия (ПТП) в страната, ще бъдат променени заради въвеждането на системата "бонус-малус". Това се вижда от проекта на Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и от реда за размяна на информация между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд, публикуван за обществено обсъждане в понеделник.

След като новите текстове бъдат приети, справките за изплатените обезщетения за причинени щети при ПТП ще бъдат включени в нов вид регистър към Гаранционния фонд на застрахователите. Той на свой ред ще служи като източник на информация за застрахователите за поведението на клиентите им по задължителната за автомобилистите застраховка "Гражданска отговорност".

За да бъдат актуални данните в този регистър, сроковете за обмен на информацията между институциите както по отношение на ПТП-та, регистрирани от КАТ, така и на документираните с двустранни констативни протоколи ще бъдат максимално скъсени. И информация за произшествията, регистрирани от КАТ, и за тези, документирани с двустранен констативен протокол, вече ще се подава до Гаранционни фонд всеки ден. Досега това трябваше да се случва веднъж в месеца. В този контекст се предвижда документите, регистриращи ПТП, вече да се съхраняват и в цифров формат.

"Това ще създаде условия за по-бърз и надежден достъп до информацията, необходима за уреждане на застрахователни претенции", пише в мотивите на проекта.

Измененията засягат и процедурата по регистрирането на ПТП от полицията, както и на тези, документирани с двустранни констативни протоколи. Нуждата от промени тук произтича и от измененията на Закона за движението по пътищата. Например отпада изискването подобен документ да се съставя само ако МПС могат да се движат на собствен ход.

Двустранен констативен протокол вече няма да се съставя и при съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, наркотични вещества или че шофира без книжка.

Предвижда се и промяна на съдържанието както на двустранните констативни протоколи, така и на тези, съставяни от полицията.
След промените в текста за употреба на алкохол ще се добави стойност - "над 0.5 промила". Друга новост е прибавянето на нов ред, в който да се вписва дали шофьорът е употребил наркотици или техни аналози. Подобна информация до момента не се събираше. В протоколите вече задължително ще се вписват и телефонните номера на пострадалите при ПТП-та.


Срокът за общественото обсъждане на предложените изменения изтича на 23 януари 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във