Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОКРЕДИТ БАНК СВИКВА СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Притежателите на ипотечни облигации от първата емисия на Прокредит Банк ще проведат общото си събрание на 21 май. Те ще изберат свой представител пред банката и ще определят възнаграждението му. Номиналната стойност на цялата емисия е 10 млн. лв., но тя ще излезе на пазара на два транша. На 15 април бяха предложени първите 5 млн. лв. от тригодишните ипотечни облигации, които бяха изцяло записани и платени, съобщиха от банката. Привлеченото финансиране ПроКредит Банк ще използва за развитие на кредитната си дейност. Водещ мениджър на емисията е банка БИОХИМ, а ко-мениджър - Ти Би Ай Инвест (TBI Invest). Лихвата е в размер на 7.125% и се плаща веднъж годишно. Датите на лихвените плащания по книжата са 15 април 2004 г., 15 април 2005 г. и 15 април 2006 година. Погасяването на главницата ще се извърши еднократно при падежа на емисията на 15 април 2006 година. До края на 2003 г. ПроКредит Банк ще пусне на пазара и останалите си ипотечни облигации на стойност 5 млн. лева. Те ще се предлагат при същите условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във