Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПроКредит Банк: Резултатите от прегледите на активите са важен показател за банковата система

Приветстваме проведените от БНБ преглед на качеството на активите и стрес тест, тъй като те са важен показател за банковата система и считаме, че резултатите са потвърждение за прилаганите стандарти в цялата ни група, високото качество на нашия персонал и доверието, което клиентите ни гласуват. Като банка ориентирана към развитие за малките и средни предприятия ние сме удовлетворени, че резултатите потвърждават стабилността на нашата дейност, способността ни да поддържаме активи с много високо качество и устойчивостта на нашето управление на риска. Това каза Рени Пейчева, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ПроКредит Банк (България) ЕАД във връзка с резултатите на трезора след прегледа на качеството на активите му и ефектите от стрес-теста, базирани на данни към 31 декември 2015 г.

Банката работи по надежден и прозрачен начин в съответствие с най-добрите европейски практики. Тя е част от ПроКредит груп – международна банкова група, ориентирана към развитие, която предоставя пълно банково обслужване на малки и средни предприятия, като е фокусирана в Източна Европа. Компанията майка – ПроКредит Холдинг AG & Co. KGaA (ПроКредит Холдинг) – е базирана във Франкфурт на Майн, Германия. Поради това групата е под надзора на Германския федерален орган за финансов надзор (BaFin) и немския закон за банките. В тази връзка, ПроКредит Холдинг отговаря за поддържането на адекватно ниво на капитализация в ПроКредит банките, както и за осигуряване спазването на всички изисквания в областта на отчетността, управлението на риска и превенцията на изпирането на пари. ПроКредит Банк притежава дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, издаден от Fitch Ratings, който бе потвърден през юни 2016 г.

Много позитивните резултати от прегледа на качеството на активите допълнително насърчават ПроКредит Банк да продължи да се придържа към консервативна стратегия за управление на риска за всички нива на дейността си. Заключенията от прегледа на качеството на активите са само препоръки за конкретизиране с цел постигане на по-голяма яснота при определени вътрешни политики и процедури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във