Банкеръ Daily

Финансов дневник

Производствените цени нарастват с 3.5% за година

През август 2019 г. общият индекс на цените на производител нараства с 3.5% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.8%, в добивната промишленост - с 5.4%, и в преработващата промишленост - с 1%, сочат данни на Националния статистически институт.

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване и производството на основни метали - по 4.6%. Най- голямо намаление на цените се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.2%.

Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства с 0.3% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%, и в добивната промишленост - с 1%, а в преработващата промишленост се наблюдава намаление с 0.3%. Най-голямо понижение на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2019 г. нараства с 0.7% спрямо предходния месец. Покачване на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%, и в добивната промишленост - с 1%, а в преработващата промишленост се наблюдава понижение - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през август 2019г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец и се увеличава с 2% спрямо съответния месец на 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във