Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ФАЛШИФИКАТИ

Пенчо Савов, директор на дирекция Банкови карти и електронно банкиране в Банка ДСК:Банка ДСК предприема разнообразни предпазни мерки, за да бъдат гарантирани парите на клиентите й по картовите им дебитни или кредитни сметки. Картовият център разполага с мониторингова система, снабдена с най-съвременния софтуер, който се предлага в момента. Чрез нея могат да бъдат проследявани в реално време картовите транзакции и в случай на нетипични плащания, експертите на банката изясняват обстоятелствата по тях. Най-важното условие, за да бъдат предотвратени злоупотребите, е картодържателите да са изключително внимателни, като не забравят, че става дума за собствените им пари, при което ключов момент е опазването на тайния ПИН-код, свързан с тяхната карта. Клиентите трябва да боравят предпазливо с банкомата, като придобият навик да закриват клавиатурата, докато набират ПИН-кода, за да не бъде видян от случаен човек с престъпни намерения. Предпазливост е препоръчителна и при плащане чрез ПОС-терминалите в търговските обекти. Всеки картопритежател например профилактично би могъл от време на време сам да сменя ПИН-кода си на банкомат. Дори да е дублирана картата му, след промяна на кода престъпниците не могат да я използват.Фалшифицирането на кредитна или дебитна карта не е трудна работа, но дубликатът не би могъл да бъде използван, ако не се знае ПИН-кодът.Във връзка с изнесения в пресата случай за злоупотреба с карта на Банка ДСК в ход е полицейско разследване, което следва да установи наличието на злоупотреба.В повечето банкомати, включително и на Банка ДСК, са монтирани фотокамери, които снимат и съхраняват архив с лицата на хората, които теглят пари. Така при необходимост бързо може да се установи от кого е направена всяка отделна транзакция. В момента работим и по проект за издаване на чип-карти. Надяваме да го приключим в началото на следващата година. Новата чип-технология значително ще повиши сигурността на банковия картов бизнес, но и ще го оскъпи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във