Банкеръ Daily

Ваня Ганева, мениджър "Незабавни плащания" в "БОРИКА", пред banker.bg

Проектът „Незабавни плащания“ би бил успешен само със съдействието и активното участие на цялата банкова общност

В края на миналата седмица, по време на семинара на тема Instant Payments in a Blink, БОРИКА АД анонсира пред банковата общност, официалния старт на проекта за незабавни плащания. Бихте ли ни разказали повече?

- В съвременния свят все повече фирми и производители се насочват към електронната търговия, предоставяща удобство за потребителите да правят покупки 24/7 всяка секунда, всеки ден. За да помогнат на бизнеса да отговори на очакванията за по-привлекателни, удобни и икономически ефективни платежни услуги, страните по света приемат схеми за незабавни плащания. В различните държави незабавните плащания се  наричат с различни термини – faster payments, immediate payments, real time payments, instant payments, 24/7/365 payments и т.н., с което се подчертава, че основната им отличителна характеристика е скоростта на тяхната обработка.

Дефиницията за незабавни плащания, дадена на ниво ЕС през 2014 г., ги определя като електронни решения за плащания на дребно, достъпни 24/7/365, в резултат на които платежната сметка на получателя се кредитира с незабавен или близък до незабавния ефект.

Редица европейски страни имат или са стартирали инициативи, някои от които са базирани на SCT Inst Scheme, а други са чисто специфични местни решения. Що касае проекта в България, той е базиран на условията и правилата на SCT Inst стандарта, но предвиждаме да е местна схема, в лева.

Освен незабавни плащания, какво още е включено в обхвата на проекта?

- Опитът на европейските държави показва, че устойчив модел на незабавни плащания се изгражда при наличието на две предпоставки: Изграждане на End-to-end модел, при който се реализират схеми от вида на картовите, от една страна. Тук се включва възможността да бъде извършено плащане с мобилно устройство при търговец и това да протече като незабавно плащане.

И второ: да се добави в модела целия retail, с което да се съчетаят в една инфраструктура бързината на instant плащанията и пакетния модел. Това води до натоварване на системата, оптимизация на ресурсите и постигане на ефект от мащаба. Подготовката към преминаване в еврозоната е също важна предпоставка да вървим в тази посока, за да не се налага да преработваме системите след това. Когато този модел е готов и работи, единственото нещо, което ще се изисква, когато настъпи моментът, е да се смени валутата на плащането. Системата ще е готова за работа в евро. Понастоящем говорим за изцяло левова схема.

А каква е ролята на БОРИКА в този проект?

- От една страна, развитието на стандартите и технологиите в Европа, както и тенденциите в съвременните разплащания водят до уникални възможности за развитие на ефективна национална инфраструктура.

От друга страна, БОРИКА е една от малкото компании в Европа, която имайки опит както в платежните, така и в картовите услуги, би могла успешно да развие такава платежна инфраструктура. В този ред на мисли, проектът за незабавни плащания стартира в точното за България време, осигурявайки редица предимства, както за банките, така и за ползвателите на платежни услуги. На практика проектът за незабавни плащания е ръководен от БОРИКА, с подкрепата и съдействието на БНБ, но реално е проект на цялата банкова общност.

В такъв случай, разчитате ли на експерти от страна на банките?

- Да, определено. През 2019 г, със съдействието на Асоциация на банките в България, създадохме работна група по проекта. Съставена от високо квалифицирани експерти в областта на платежните системи, картови разплащания, ИТ, основната задача на работната група беше да анализира в дълбочина различни аспекти на незабавните плащания от бизнес гледна точка, технически изисквания и възможности при обработка, предплатен модел и ликвидност, така че да достигне до правилния обхват на проекта, който позволява:

- Включване на всички канали за достъп (интернет/мобилно банкиране, с мобилен телефон през ПОС устройство, електронен портфейл на банка, мобилно решение и др.);

- Изграждане на „Four party model“, като приемането на плащане при търговец да има възможност да бъде реализирано по различен начин (с QR, NFC и др.);

- Натоварване на системата с обеми, които позволяват положителна финансова обосновка и устойчивост на инвестиционния проект.

Всичко това звучи доста мащабно. Бихте ли споделили в какви срокове можем да очакваме незабавни плащания в България?

В много голяма степен това зависи от готовността на банките. Вярвам, че БОРИКА ще има възможност за старт на пилотен проект още в края на тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във