Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Продават част от Общинска банка за 45.65 млн. лева

В ход е поредният опит за продажбата на дела на Столичната община в Общинска банка. На 2 октомври Софийската агенция за приватизация и инвестиции пусна съобщение, в което обяви, че предлага 67.646407% от капитала на кредитната институция срещу минимум 45.65 млн. лева. Въпросният дял, съставлява над две трети от капитала на банката и е собственост единствено и само на Столичната община. Още 1.55% от акциите на кредитната институция си поделят шестнадесет други общини. Останалите около 31% от капитала са разпределени между общински фирми и няколко дружества, които са под контрола на бизнесмена Христо Ковачки.

Висока или ниска е минималната цена, която Софийската агенция за приватизация е обявила за столичния дял в капитала на Общинска банка?

Собственият капитал на тази кредитна институция, според последните данни на управление "Банков надзор" на БНБ, е 92.05 млн. лева. Номиналният размер на дела на общината в него се изчислява на малко над 62.27 млн. лева. Според тези сметки обявената от агенцията минимална цена е 73.31% от номиналния размер на дела на Столичната община  в капитала на банката. За общината това е добра стартова позиция, като се има предвид, че макар да е много силно капитализирана и ликвидна, Общинска банка е средна по размер на активите си кредитна институция. По балансово число - около 1.53 млрд. лв. към средата на 2017-а, тя е в златната среда на нашия финансово-кредитен сектор, но по този показател е извън първата десетка на банките. Бизнесът й е съсредоточен в обслужването на общините и поради това се налага да поддържа сравнително голям размер нискорискови и високоликвидни активи, които в същото време обаче носят по-ниска доходност от кредитите.

Не е тайна, че стратегическите инвеститори, проявяващи интерес към закупуването на банки, използват евентуална такава покупка, за да придобият пазарно присъствие. За предпочитане е то да е около 10% от активите, от кредитите и от привлечените средства. По тази причина предложената минимална цена е доста добра като съотношение спрямо номинамлния размер на дела на Столичната община в капитала на банката. То дава възможност, ако бъде проявен по-голям интерес към сделката, да се достигне съотношение от 1 към 1 или по-високо, което ще е истински успех като се има предвид, че в началото на годината белгийската "Кей Би Си" закупи ОББ на цена, съотнасяща се към придобития капитал 1.2 пъти. А ОББ е сред първите пет банки по размер на активите в България, чието балансово число е в пъти по-голямо от това на Общинска банка. 

Трябва да се има предвид също, че влияние върху сделката и върху постигнатата цена ще окажат сериозните изисквания, които Столичната общинска агенция е поставила пред инвеститорите. Те трябва да са стратегически инвеститори - банкова или кредитна институция, лицензирана за извършаване на пълния обем банкова дейност според критериите на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Допуска се за Общинска банка да кандидатстват и дъщерни дружества на такива институции или инвестиционни фондове, които могат да докажат, че към датата на кандидатстването си имат набран или привлечен капитал от минимум 20 млн. евро. Важно обстоятелство, с което всеки потенциален инвеститор би трябвало да се съобрози, е, че независимо какви условия ще предложи кандидатът, той ще бъде оценяван и от БНБ. А Централната банка е институцията, която има последната дума дали да бъде допуснат даден играч в българския банков сектор, или не. Критериите на БНБ в това отношение са много високи и от практиката през изминалите две години се знае, че пренебрегването им е изиграло лоша шега на няколко инвеститори.

Всички инвеститори, отговарящи на предварителните условия на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, могат да закупят тържни документи в рамките на 30 дни след обнародването на обявата за продажбата на Общинска банка в "Държавен вестник". Разбира се, няма да е странно и ако в крайна сметка не се появи сериозен кандидат-купувач. Не бива да се забравя, че това е третият, дори четвъртият опит за продажбата на столичния дял в Общинска банка. При предните бяха положени значителни усилия, но те завършиха без резултат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във